فایل ورد بررسي تغييرات كمي و كيفي قندها طي فرآيند كنسرو تخميري زيتون با روش كروماتوگرافي با كارآيي بالا

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تغييرات كمي و كيفي قندها طي فرآيند كنسرو تخميري زيتون با روش كروماتوگرافي با كارآيي بالا دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تغييرات كمي و كيفي قندها طي فرآيند كنسرو تخميري زيتون با روش كروماتوگرافي با كارآيي بالا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تغييرات كمي و كيفي قندها طي فرآيند كنسرو تخميري زيتون با روش كروماتوگرافي با كارآيي بالا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تغييرات كمي و كيفي قندها طي فرآيند كنسرو تخميري زيتون با روش كروماتوگرافي با كارآيي بالا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي ايران

تعداد صفحات :14

چهار رقم زیتون، كالاماتا، ماری، زرد و فیشمی از شهرستان رودبار تهیه شد. این ارقام با دو روش، تخمیر طبیعی و تخمیر هدایت شده با كشت آغازگر Lactobacillus Plantarum كه در دمای 25 درجه سانتی گراد به مدت 100 روز فرآیند شد و خصوصیات فیزیكوشیمیایی محصول اندازه گیری شد، شناسایی و اندازه گیری قندهای ساكارز، گلوكز و فروكتوز با روش كروماتوگرافی با كارآیی بالا انجام گرفت. ارزیابی قندهای ارقام چهارگانه زیتون نشان داد كه قند غالب در آنها گلوكز بوده و میزان كل سه قند گلوكز، فروكتوز و ساكارز در حدود 1.5-2% وزنی- حجمی بود. تغییرات كمی قندهای زیتون یك روند كاهشی را در طول تخمیر نشان داد ولی سرعت مصرف قندها در زیتون ها با هم متفاوت بود. تغییرات قندها نشان داد كه بیشترین مصرف قند در روش تخمیر طبیعی بود و در كل در رقم كالاماتا مصرف قندهای سه گانه فوق در سطح بالاتری انجام گرفت.
كلید واژه: تخمیر اجباری، تخمیر طبیعی، زیتون، قند، كروماتوگرافی با كارآیی بالا

توضیحات بیشتر