فایل ورد روشي براي برآورد پارامترهاي مدل رگرسيون لجستيك با وجود مقادير گمشده در متغير كمكي و كاربرد آن در بررسي بيماري گواتر

لینک دانلود

 فایل ورد روشي براي برآورد پارامترهاي مدل رگرسيون لجستيك با وجود مقادير گمشده در متغير كمكي و كاربرد آن در بررسي بيماري گواتر دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد روشي براي برآورد پارامترهاي مدل رگرسيون لجستيك با وجود مقادير گمشده در متغير كمكي و كاربرد آن در بررسي بيماري گواتر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد روشي براي برآورد پارامترهاي مدل رگرسيون لجستيك با وجود مقادير گمشده در متغير كمكي و كاربرد آن در بررسي بيماري گواتر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد روشي براي برآورد پارامترهاي مدل رگرسيون لجستيك با وجود مقادير گمشده در متغير كمكي و كاربرد آن در بررسي بيماري گواتر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانشور

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: در جمع آوری داده های انبوه، بعضی از متغیرها با عدم پاسخ روبه رو می شوند كه به این ها داده های گمشده می گویند. این داده های گمشده می توانند در متغیر پاسخ یا در متغیرهای كمكی به وجود آیند.روش بررسی: در این مقاله داده های گمشده در متغیرهای كمكی مورد بررسی است و روش پیشنهادی برای تجزیه و تحلیل مدل های رگرسیون لجستیك را وقتی كه متغیر پاسخ Y دو وضعیتی (بیمار و سالم) با مشاهدات كامل باشد و متغیر كمكی Z دارای مشاهدات كامل و متغیر كمكی X دارای مقادیر گمشده باشد مورد بررسی قرار داده ایم. در این جا فرض می كنیم مقادیر گمشده متغیر كمكی X صادفی بوده است.نتایج و یافته ها: برای این منظور، تابع درستنمایی برای داده های مشاهده شده را تعریف و برآوردهای حاصل را به روش ماكسیمم درستنمایی به دست آورده، سپس نتایج آن را با نرم افزار استاندارد S-Plus كه داده های دارای مقادیر گمشده را حذف می كند مقایسه كردیم. برای تشریح بیش تر، هر دو روش را روی مثالی از بیماری گواتر اعمال كردیم.بحث: مقایسه نتایج نشان داد كه برآوردهای به دست آمده از مدل پیشنهادی نسبت به برآوردهای به دست آمده از نرم افزار كه مبتنی بر حذف كلیه اطلاعات فرد دارای داده گمشده است دقت بیش تری دارند.
كلید واژه: داده های گمشده، رگرسیون لجستیك، بیماری گواتر، ماكسیمم درستنمایی

توضیحات بیشتر