فایل ورد توان آزمون پارامتر شكنندگي مشترك در آناليز بقا و كاربرد آن در زمان بقاي پيوند قرنيه دو چشم

لینک دانلود

 فایل ورد توان آزمون پارامتر شكنندگي مشترك در آناليز بقا و كاربرد آن در زمان بقاي پيوند قرنيه دو چشم دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد توان آزمون پارامتر شكنندگي مشترك در آناليز بقا و كاربرد آن در زمان بقاي پيوند قرنيه دو چشم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد توان آزمون پارامتر شكنندگي مشترك در آناليز بقا و كاربرد آن در زمان بقاي پيوند قرنيه دو چشم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد توان آزمون پارامتر شكنندگي مشترك در آناليز بقا و كاربرد آن در زمان بقاي پيوند قرنيه دو چشم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانشور

تعداد صفحات :12

سابقه و اهداف: پارامتر شكنندگی مشترك، همبستگی مثبت ناشی از عوامل ناشناخته محیطی و ژنتیكی را در بین زمان های بقای افراد هم گروه تبیین می كند كه برای برآورد آن مطالعات متعددی انجام شده است. هدف این مطالعه، تعیین توان و حجم نمونه برای آزمون این پارامتر و ارزیابی توان آزمون آن بر اساس زمان بقای پیوند قرنیه چشم بیمارانی است كه این پیوند را دریافت كرده اند.روش بررسی: این امر از طریق مدل های خطی برآوردگرهای ماكزیمم درستنمایی ممكن است؛ ولی بستگی به نرم تابعی كراندار دارد. در این مطالعه با استفاده از توزیع مجانبی برآوردگر ماكزیمم درستنمایی كه آمیخته ای از توزیع نرمال و توزیع تباهیده در نقطه صفر است و برآورد واریانس آن از طریق عكس ماتریس اطلاع مشاهده شده، توان آزمون به دست آمده است.نتایج: در این صورت مقادیر توان بستگی به حجم نمونه خواهند داشت و حجم نمونه با استفاده از روش های تكراری تا رسیدن به توان مورد نظر تعیین می شود.
كلید واژه: پارامتر شكنندكی مشترك، آنالیز بقا، توان آزمون، حجم نمونه

توضیحات بیشتر