فایل ورد تحليل داده هاي رتبه اي و همبسته پزشكي به كمك معادلات برآوردگر تعميم يافته

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل داده هاي رتبه اي و همبسته پزشكي به كمك معادلات برآوردگر تعميم يافته دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل داده هاي رتبه اي و همبسته پزشكي به كمك معادلات برآوردگر تعميم يافته  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل داده هاي رتبه اي و همبسته پزشكي به كمك معادلات برآوردگر تعميم يافته،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل داده هاي رتبه اي و همبسته پزشكي به كمك معادلات برآوردگر تعميم يافته :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانشور

تعداد صفحات :13

سابقه: مدل سازی داده های چند متغیره، همبسته و رتبه ای پزشكی معمولا دشوارتر تحلیل داده های پیوسته یا دو حالتی است. برآورد پارامترهای رگرسیونی در چنین مدلهایی به سبب ماهیت همبسته و رتبه ای داده ها، با روش های معمول، نظیر روش حداكثر درستنمایی بسیار زمان بر و مستلزم طراحی برنامه های كامپیوتری پیچیده است.روش بررسی: در این مقاله، طریقه به كارگیری یك مدل رگرسیون حاشیه ای بختهای متناسب برای تحلیل این گونه داده ها و همچنین استفاده از روش معادلات برآوردگر تعمیم یافته را به منظور برآورد پارامترهای این مدل مورد بررسی قرار می دهیم. این روش مبتنی بر برآورد شبه درستنمایی بوده، انجام آن بسیار ساده تر از دیگر روشهای معرفی شده در این زمینه است. همچنین، ساختارهای مختلفی برای توصیف همبستگی بین متغیرهای پاسخ ارایه و روش برآورد هر یك معرفی می شود.یافته ها: روش تشریح شده در داده های به دست آمده از مطالعه وضعیت پریودنتال دانش آموزان 15-19 ساله تهرانی مورد استفاده قرار گرفت. با مقایسه نتایج حاصل از برازش مدل به كمك معادلات برآوردگر تعمیم یافته و روش حداكثر درستنمایی، مشخص شد كه این روش برازش مناسب تری نسبت به روش حداكثر درستنمایی به دست می دهد.بحث: روش معادلات برآوردگر تعمیم یافته، روشی مناسب و ساده برای تحلیل داده های همبسته و رتبه ای پزشكی است كه می توان آن را جانشین روشهای پیچیده تری نظیر حداكثر درستنمایی كرد.
كلید واژه: مدلهای خطی تعمیم یافته، معادلات برآوردگر تعمیم یافته، داده های رتبه ای همبسته، وضعیت پریودنتال

توضیحات بیشتر