فایل ورد تحليل پاسخ هاي رسته اي رتبه اي طولي با مقادير گم شده به روش بيزي

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل پاسخ هاي رسته اي رتبه اي طولي با مقادير گم شده به روش بيزي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل پاسخ هاي رسته اي رتبه اي طولي با مقادير گم شده به روش بيزي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل پاسخ هاي رسته اي رتبه اي طولي با مقادير گم شده به روش بيزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل پاسخ هاي رسته اي رتبه اي طولي با مقادير گم شده به روش بيزي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانشور

تعداد صفحات :17

سابقه و هدف: مطالعات طولی كه در آن ها متغیر پاسخ رسته ای رتبه ای (نظیر شدت درد، درجه بهبودی، شدت استفراغ و …) باشند، جایگاه ویژه ای در علوم پزشكی دارد؛ زیرا پزشك برای بررسی سیر و تاثیر روش های درمانی مختلف بیمار را به طور مكرر در طول زمان مورد معاینه قرار می دهد. یكی از مهمترین مشكلات تحلیل داده های چنین مطالعاتی وجود داده های گم شده است.روش كار: مدل مورد استفاده، مدل خطی تعمیم یافته است كه به صورت F(p)=Xb است. در این مقاله ضمن منظور كردن همبستگی بین مشاهدات هر فرد، در یك مثال عملی، ضرایب b در دو حالت داده های كامل و وجود مقادیر گم شده، با استفاده از روش بیزی و به كمك نرم افزارهای SAS و WINBUGS، برآورد و با هم مقایسه شده اند.یافته ها: نتایج نشان داد كه تحلیل با روش بیزی و با مدل ارایه شده، با داده های كامل و وجود 10 و 20 درصد مقادیر گم شده، متغیرهای معنادار تغییری نكرده است. در حالی كه با حذف 20 درصد از افرادی كه داده گم شده داشتند، متغیری معنادار نشده است.نتیجه گیری: حذف اطلاعات مربوط به افرادی كه داده گم شده دارند، باعث كاهش دقت تحلیل داده ها می شود. لذا استفاده از روش بیزی (حتی با پیشین های ناآگاهی بخش) در مطالعات طولی با مقادیر گم شده، با مدل ارایه شده، توصیه می شود.
كلید واژه: مدل خطی كلی، مطالعه طولی، مقادیر گم شده، روش بیزی، پاسخ رتبه ای

توضیحات بیشتر