فایل ورد طبقه بندي لوكمياي حاد بر مبناي داده هاي بيان ژني به دست آمده از DNA ميكرواري با استفاده از روش هاي آماري خوشه بندي در نرم افزار Bioconductor

لینک دانلود

 فایل ورد طبقه بندي لوكمياي حاد بر مبناي داده هاي بيان ژني به دست آمده از DNA ميكرواري با استفاده از روش هاي آماري خوشه بندي در نرم افزار Bioconductor دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد طبقه بندي لوكمياي حاد بر مبناي داده هاي بيان ژني به دست آمده از DNA ميكرواري با استفاده از روش هاي آماري خوشه بندي در نرم افزار Bioconductor  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد طبقه بندي لوكمياي حاد بر مبناي داده هاي بيان ژني به دست آمده از DNA ميكرواري با استفاده از روش هاي آماري خوشه بندي در نرم افزار Bioconductor،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد طبقه بندي لوكمياي حاد بر مبناي داده هاي بيان ژني به دست آمده از DNA ميكرواري با استفاده از روش هاي آماري خوشه بندي در نرم افزار Bioconductor :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانشور

تعداد صفحات :10

سابقه و اهداف: اهمیت روزافزون نقش علل ژنتیكی در ایجاد بیماری ها و ظهور روش های بیوتكنولوژیكی جدید، باعث شده است كه در سال های اخیر در تحقیقات مربوط به سبب شناختی بیماری ها مطالعات مولكولی اهمیت ویژه ای پیدا كنند. DNA میكرواری به عنوان یك روش بیوتكنولوژی نوین جهت مطالعه بیان ژن ها، در تحقیقات پزشكی كاربردی وسیع یافته است و به نحو گسترده ای جهت درك ساختار ژنتیكی نهفته بیماری های مختلف با هدف فراهم كردن روش هایی دقیق تر برای تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری ها به كار می رود.نتایج: استفاده از DNA میكرواری در اندازه گیری میزان بیان هزاران ژن به طور همزمان، جهت مطالعه رفتار و عملكرد سلول ها منجر به تولید حجم انبوهی داده ارزشمند شده است. از این رو نقش علم آمار در طراحی، تلخیص، تحلیل و تفسیر درست نتایج این گونه مطالعات اهمیت فوق العاده ای یافته است. در مقاله حاضر، داده های بیان ژنی لوكمیا به وسیله روش های آماری تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس بررسی انجام شده لوكمیای حاد طبقه بندی گردیده، و روش DNA میكرواری، كاربرد آن و برخی روش های تحلیل آماری آن ها معرفی شده است. در این مطالعه از داده های لوكمیا كه در سال 1999 توسط Golub منتشر شده استفاده گردیده است.
كلید واژه: ریز آرایه ها (DNA میكرواری)، بیان ژن، سرطان، طبقه بندی سرطان، لوكمیا، روش های آماری، Bioconductor

توضیحات بیشتر