فایل ورد بررسي تاثير سطوح مختلف كود نيتروژن و كود مرغي روي صفات كمي و كيفي خيار پاييزه

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير سطوح مختلف كود نيتروژن و كود مرغي روي صفات كمي و كيفي خيار پاييزه دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير سطوح مختلف كود نيتروژن و كود مرغي روي صفات كمي و كيفي خيار پاييزه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير سطوح مختلف كود نيتروژن و كود مرغي روي صفات كمي و كيفي خيار پاييزه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير سطوح مختلف كود نيتروژن و كود مرغي روي صفات كمي و كيفي خيار پاييزه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :10

اثر مقادیر مختلف نیتروژن (0، 120، 150 و 180 كیلوگرم نیتروژن خالص) و 10 تن كود مرغی خشك در هكتار روی رشد و عملكرد خیار پاییزه رقم سوپردامینوس در منطقه دره شهر استان ایلام مورد بررسی قرار گرفت. برای اجرای این آزمایش از طرح بلوك های كامل تصادفی در سه تكرار استفاده شد.اثر تیمارها بر عملكرد كل، وزن محصول درجه یك، طول بوته، تعداد گره در بوته و وزن تر بوته ها در سطح آماری 1% معنی دار بود و حداكثر عملكرد به میزان 41.3 تن در هكتار در تیمار كود مرغی به دست آمد. در بین تیمارهای نیتروژن، تیمار 180 كیلوگرم نیتروژن خالص در هكتار با عملكرد بیشتر بعد از تیمار كود مرغی قرار گرفت. اثر تیمارهای كودی روی طول و قطر میوه و نیز روی درصد ماده خشك میوه در مراحل مختلف اندازه گیری متفاوت بود. هم چنین هم بستگی مثبت و معنی داری بین عملكرد در بوته و صفات طول بوته، تعداد گره در بوته و وزن تر بوته به دست آمد.
كلید واژه: خیار، نیتروژن، كود مرغی

توضیحات بیشتر