فایل ورد انتقال ژرم پلاسم سولانوم آكول به سيب زميني زراعي با استفاده از هيبريد بين گونه اي تريپلوئيد

لینک دانلود

 فایل ورد انتقال ژرم پلاسم سولانوم آكول به سيب زميني زراعي با استفاده از هيبريد بين گونه اي تريپلوئيد دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد انتقال ژرم پلاسم سولانوم آكول به سيب زميني زراعي با استفاده از هيبريد بين گونه اي تريپلوئيد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد انتقال ژرم پلاسم سولانوم آكول به سيب زميني زراعي با استفاده از هيبريد بين گونه اي تريپلوئيد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد انتقال ژرم پلاسم سولانوم آكول به سيب زميني زراعي با استفاده از هيبريد بين گونه اي تريپلوئيد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :12

سیب زمینی زراعی گونه ای اتوتتراپلوئید است. برخی از گونه های آلوتتراپلوئید (دیسومیك) مانند سولانوم آكول علی رغم یكسان بودن سطح پلوئیدیشان به دلیل عدد توازنی آندوسپرم متفاوت یا متعادل نبودن نسبت پلوئیدی موثر مادر به پدر در بافت آندوسپرم با سیب زمینی زراعی تلاقی پذیر نیستند. هدف از این آزمایش ارزیابی امكان بهره گیری از گونه های دیپلوئید و گامت های كاهش نیافته برای انتقال ژرم پلاسم گونه آلوتتراپلوئید به انواع تتراپلوئید زراعی بود. بدین منظور یك كلون از سولانوم فورا (دیپلوئید) با سولانوم آكول تلاقی داده شد. بذور به دست آمده سال بعد كشت شدند. برای ارزیابی نر باروری و نیز گرده های كاهش نیافته، گرده هیبریدها با محلول استوكارمن گلیسرول رنگ آمیزی و آزمون گردیدند. برای شمارش كرموزوم های میتوزی نوك استولون هیبریدها تثبیت، سپس هیدرولیز و با استو آهن هماتوكسیلین رنگ آمیزی و اسلایدهای میكروسكوپی به روش اسكواش تهیه شدند. برای انجام تلاقی های بعدی تعدادی از هیبریدها روی پایه گوجه فرنگی پیوند شدند.بررسی های سیتولوژیكی نشان داد كه هیبریدهای حاصل تریپلوئید هستند و نر باروری هیبریدها به طوری كه از پلوئیدی های فرد انتظار می رود پایین بود، ولی تقریبا همه آنها با فراوانی پایین دارای گرده های درشت و رنگ پذیر بودند. تلاقی هیبریدهای تریپلوئید به صورت والد نر با گونه توبروزوم موفق نبود، ولی تلاقی معكوس تا حدی موفق بود و از 380 تلاقی 72 بذر به دست آمد. با توجه به نظریه عدد توازنی آندوسپرم (پلوئیدی موثر) انتظار می رود كه بذور به دست آمده حاصل گامت های كاهش نیافته والد تریپلوئید بوده و دارای سطح پلوئیدی پنتاپلوئید یا نزدیك به پنتاپلوئید باشند. استفاده از این هیبریدها در اصلاح سیب زمینی از طریق دستورزی پلوئیدی تشریح شده است.
كلید واژه: سیب زمینی، دورگ گیری بین گونه ای، عدد توازنی آندوسپرم، سولانوم آكول، سولانوم توبروزوم و سولانوم فورا

توضیحات بیشتر