فایل ورد بررسي نگرش مديران ارشد سازمان هاي جهاد كشاورزي نسبت به خصوصي سازي ترويج كشاورزي در ايران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نگرش مديران ارشد سازمان هاي جهاد كشاورزي نسبت به خصوصي سازي ترويج كشاورزي در ايران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نگرش مديران ارشد سازمان هاي جهاد كشاورزي نسبت به خصوصي سازي ترويج كشاورزي در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نگرش مديران ارشد سازمان هاي جهاد كشاورزي نسبت به خصوصي سازي ترويج كشاورزي در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نگرش مديران ارشد سازمان هاي جهاد كشاورزي نسبت به خصوصي سازي ترويج كشاورزي در ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :16

عملكرد وضعیف نظام ترویج دولتی، همراه با بحران های مالی سبب شده تا بسیاری از كشورها به رهیافت خصوصی سازی ترویج كشاورزی به طور جدی ببندیشند. هدف اصلی این پژوهش بررسی نگرش مدیران ارشد سازمان های جهاد كشاورزی نسبت به خصوصی سازی ترویج كشاورزی بود. تعداد 107 نفر از مدیران ارشد (شامل روسای سازمان ها، و معاونان آنان)، و مدیران ترویج كشاورزی نیز به طور نمونه گیری كاملا تصادفی به عنوان نمونه های این تحقیق انتخاب شدند كه از 20 سازمان جهاد كشاورزی واقع در 20 استان كشور بودند.این پژوهش به روش پیمایشی (Survey research) انجام شد. برای گردآوری داده های مورد نیاز از مخاطبان، پرسش نامه ای طراحی و تدوین شد كه روایی محتوایی (Content validity) آن توسط اساتید صاحب نظر به دست آمد. به منظور احتساب اعتبار پرسش نامه، آزمون پیش آهنگی (Pilot test) انجام شد و ضریب اعتبار (كرونباخ آلفا) 0.81، 0.89 برای بخش های اول و دوم پرسش نامه به دست آمد كه نشان می دهد سوالات از اعتبار بالایی برخوردار است.نتایج این بررسی نشان می دهد 93.83% از پاسخگویان نگرشی مثبت به خصوصی سازی داشته اند، ولی اكثر‌ آنها بر این باورند كه بسترسازی مناسب برای اجرای این راه كار در جامعه كشاورزی كشور ما هنوز ایجاد نشده است. این یكی از چالش های اساسی فراروی خصوصی سازی ترویج كشاورزی محسوب می شود كه لازم است با بهبود شاخص های اقتصادی كه بنیاد هرتیج (Hertaige) نیز به آن اشاره نموده نه تنها شرایط مناسب برای خصوصی سازی ترویج سابقه خدمت افراد با نگرش آنان نسبت به خصوصی سازی ترویج كشاورزی (r=0.22) رابطه مثبت و معنی داری دارد. از این مطلب چنین استباط می شود كه هر قدر بر سابقه خدمت افراد افزوده می شود، نگرش مثبت تری نسبت به خصوصی سازی ترویج و آموزش كشاورزی پیدا می كنند. آزمون رگرسیون چند متغیره (Multivariate Regression Analysis) نشان می دهد كه مجموعه متغیرهای مستقل تحقیق به روش سلسله مراتبی (Hierachical) 17.4% (R2=0.174) از میزان نوسانات متغیر وابسته را تبیین می كنند. از این مطلب چنین استنباط می شود كه احتمالا متغیرهای بسیار دیگری وجود دارند كه در میزان نگرش مخاطبان تاثیرگذار هستند كه در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته اند كه این خود زمینه ای برای پژوهش های آتی خواهد بود.
كلید واژه: ترویج كشاورزی، خصوصی سازی، نگرش، آزاد سازی اقتصادی، ترویج دولتی، تعدیل اقتصادی، ادغام

توضیحات بیشتر