فایل ورد تغييرپذيري برخي از خصوصيات كيفي خاك سطحي در مقياس زمين نما در اراضي مرتعي اطراف شهرستان سميرم

لینک دانلود

 فایل ورد تغييرپذيري برخي از خصوصيات كيفي خاك سطحي در مقياس زمين نما در اراضي مرتعي اطراف شهرستان سميرم دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تغييرپذيري برخي از خصوصيات كيفي خاك سطحي در مقياس زمين نما در اراضي مرتعي اطراف شهرستان سميرم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تغييرپذيري برخي از خصوصيات كيفي خاك سطحي در مقياس زمين نما در اراضي مرتعي اطراف شهرستان سميرم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تغييرپذيري برخي از خصوصيات كيفي خاك سطحي در مقياس زمين نما در اراضي مرتعي اطراف شهرستان سميرم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :20

بررسی خصوصیات كیفی و پدولوژیكی خاك بر روی اجزای متفاوت اراضی شیب دار مواج، موجبات بهره برداری بهتر از خاك در این گونه اراضی را فراهم می سازد. علی رغم اهمیت شناخت میزان تغییرپذیری خاك ها در مدیریت بهتر آنها، هیچ گونه مطالعه ای در زمینه مقدار تغییرات كیفیت خاك ها در سطح زمین نما در كشور ما انجام نشده و عمده بررسی ها خصوصیات پدولوژیكی را شامل گردیده است. این پژوهش با هدف بررسی دقیق میزان تغییرپذیری برخی از ویژگی های كیفیت خاك سطحی در مقیاس زمین نما در اراضی مرتعی اطراف شهرستان سمیرم انجام گرفت. برای نمونه برداری از این منطقه یك شبكه منظم مربعی 10´12 نقطه ای با فواصل نقاط 30 متر پیاده و از محل گره های این شبكه 120 نمونه خاك سطحی از عمق 0-15 cm برداشته شد و متغیرهای كربن آلی، فعالیت آنزیم فسفاتاز، تنفس میكروبی، pH و EC در آنها اندازه گیری شد. ضخامت افق A و درصد رطوبت حجمی خاك سطحی نیز در محل گره های شبكه در صحرا تعیین شد.بررسی ها نشان داد كه قسمت های پایین شیب شامل پایه و انتهای شیب حداكثر میزان فعالیت آنزیم فسفاتاز، تنفس میكروبی، ضخامت افق A، كربی آلی و EC را داراست. در مقابل خاك های واقع بر شانه شیب حداقل ویژگی های فوق را دارا هستند و قله شیب و شیب پشتی تا حدودی تخریب شده و در درجه بعدی قرار می گیرند. pH نسبت به سایر پارامترها روند معكوس نشان داد. خاك های مورد بررسی اساسا مشكل شوری نداشته و به نظر می رسد حداكثر EC این خاك ها (0.7 dS/m) در قسمت های پایینی شیب برای فعالیت های میكروبی محدود كننده نمی باشد. علت تفاوت بسیار فاحش كیفیت خاك در موقعیت های متفاوت زمین نما براساس ویژگی های مورد بررسی را می توان به طور عمده به تفاوت در میزان رطوبت موثر دریافتی و سرعت فرسایش و رسوب در این موقعیت ها نسبت داد. هم چنین، تفاوت بسیار فاحش فوق نشان دهنده درجه تخریب بسیار شدید اراضی مورد بررسی می باشد. از آنجایی كه انجام مدیریت متفاوت در موقعیت های متفاوت شیب عملا میسر نیست، ضرورت دارد به منظور حفظ و بهبود كیفیت خاك، عملیات حفاظتی و اصلاحی براساس بخش با حداكثر تخریب كیفیت خاك تنظیم گردد.
كلید واژه: زمین نما، قله شیب، شانه شیب، شیب پشتی، پایه شیب، انتهای شیب، كیفیت خاك، تخریب مراتع

توضیحات بیشتر