فایل ورد كاربرد داده هاي رقومي سنجنده TM در تهيه نقشه كاربري اراضي حوضه آبخيز رودخانه بازفت

لینک دانلود

 فایل ورد كاربرد داده هاي رقومي سنجنده TM در تهيه نقشه كاربري اراضي حوضه آبخيز رودخانه بازفت دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد كاربرد داده هاي رقومي سنجنده TM در تهيه نقشه كاربري اراضي حوضه آبخيز رودخانه بازفت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد كاربرد داده هاي رقومي سنجنده TM در تهيه نقشه كاربري اراضي حوضه آبخيز رودخانه بازفت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد كاربرد داده هاي رقومي سنجنده TM در تهيه نقشه كاربري اراضي حوضه آبخيز رودخانه بازفت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :20

در حال حاضر با پیشرفت فن آوری، استفاده از داده های ماهواره ای به علت برداشت پوشش تكراری، یكپارچه بودن اطلاعات، تهیه اطلاعات در قسمت های مختلف طیف الكترومغناطیس و امكان به كارگیری سخت افزارها و نرم افزارها در دنیا با استقبال خاصی روبه رو شده است. هدف پژوهش حاضر عبارت است از: بررسی قابلیت داده های سنجیده TM، ماهواره لندست برای تهیه نقشه كاربری اراضی حوضه آبخیز بازفت (استان چهارمحال بختیاری). برای تهیه نقشه كاربری اراضی، داده های شش باند TM ماهواره لندست 5 به تاریخ 20 اردیبهشت ماه سال 1377 مورد استفاده قرار گرفت. تصحیح هندسی با RMSE=1.008 پیكسل حاصل آمد. روش های مختلف بارزسازی شكل (FCC، فیلترها و شاخص های گیاهی) استفاده شد و كاربری های مختلف زمینی مورد بررسی قرار گرفت. منطقه با استفاده از GPS، نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1 :50000 و اطلاعات جانبی دیگر مورد بازدید صحرایی قرار گرفت. واحدهای كاربری اراضی مختلف با 62 كوادرت بررسی گردید و درصد تاج پوشش گیاهی تخمین زده شد. با استفاده از رگرسیون بین درصد تاج پوشش گیاهی و مقادیر شاخص های گیاهی NDVI، RVI، PVI، SAVI، DVI، TSAVI1، NRVI، MSAVI2 و اعمال تفكیك تاری بر آنها، نقشه های كاربری اراضی ایجاد گردید. بین شاخص های گیاهی و درصد تاج پوشش گیاهی، هم بستگی بالایی وجود داشته است. شاخص های NDVI، SAVI، NRVI، TSAVI1 و MSAVI2 ضریب هم بستگی بالایی را با درصد تاج پوشش گیاهی داشته اند.سه شاخص RVI، DVI، PVI ضرایب هم بستگی كمتری را نسبت به شاخص های فوق الذكر داشته اند. پس از اعمال طبقه بندی های نظارت شده، صحت نقشه تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفت و نقشه نهایی كاربری اراضی به روش هیبرید تولید گردید. طبقه بندی نظارت شده با روش بیشترین شباهت، با كاپای كلی 87 درصد، بهترین نتیجه را برای تهیه نقشه كاربری اراضی در منطقه مورد مطالعه داده است. براساس این پژوهش داده های رقومی TM قابلیت زیادی برای تهیه نقشه كاربری اراضی در منطقه مورد بررسی دارند. تفكیك بعضی كلاس های كاربری اراضی مانند جنگل با زیر اشكوب دیم، گراس های یك ساله و اراضی آیش با داده های یك زمانه TM مقدور نشد. هم چنین داده های رقومی TM، قابلیت جداسازی مناطق مسكونی روستایی پراكنده و جاده های خاكی منطقه مورد مطالعه را ندارند.
كلید واژه: كاربری اراضی، TM، شاخص گیاهی، طبقه بندی نظارت شده

توضیحات بیشتر