فایل ورد شيوع پري آرتريت ها در بيماران مراجعه كننده به مركز روماتولوژي بيمارستان دكتر شريعتي تهران بين سال هاي 81-1375

لینک دانلود

 فایل ورد شيوع پري آرتريت ها در بيماران مراجعه كننده به مركز روماتولوژي بيمارستان دكتر شريعتي تهران بين سال هاي 81-1375 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شيوع پري آرتريت ها در بيماران مراجعه كننده به مركز روماتولوژي بيمارستان دكتر شريعتي تهران بين سال هاي 81-1375  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شيوع پري آرتريت ها در بيماران مراجعه كننده به مركز روماتولوژي بيمارستان دكتر شريعتي تهران بين سال هاي 81-1375،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شيوع پري آرتريت ها در بيماران مراجعه كننده به مركز روماتولوژي بيمارستان دكتر شريعتي تهران بين سال هاي 81-1375 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :8

مواد و روش ها: در مطالعه حاضر كه از نوع مقطعی می باشد، 1600 پرونده از بیماران مراجعه كننده به مركز روماتولوژی بین سال های 1381-1375 مورد بررسی قرار گرفت. نحوه نمونه گیری به روش سیستماتیك و تصادفی بوده و اطلاعات لازم در فرم مخصوص ثبت شده است. و اطلاعات با استفاده از آزمون مجذور كای تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: تعداد 260 مورد پری آرتریت در كل پرونده های مورد بررسی وجود داشت كه شیوع آن معادل 16.25% محاسبه گردید. بیشترین سن .48.46 محاسبه گردید. 78.5% از±درگیر گروه 50-40 سال (26.5%) بوده و متوسط سن 13.86 بیماران زن و 21.5% مرد بودند. بیشترین نوع پری آرتریت در دسته تاندونیت و بورسیت قرار گرفتند (64.6%) و در درجه دوم اختلالات نورواسكولار 23.6% قرار داشتند. شایع ترین بیماری سندرم تونل كارپ 21.9% و بعد كپسولیت شانه 13.5% ثبت شده بود. بیشترین درگیری در اندام فوقانی راست و مچ دست (26.2%) بوده است. 17.3% بیماران بیماری روماتیسمی زمینه ای داشتند. تعداد موارد دوطرفه سندرم تونل كارپ نسبت به بقیه پری آرتریت ها بیشتر بوده و اختلاف از نظر آماری معنی دار بوده است (p<0.001). نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، بیماری های جنب مفصلی خصوصا دو بیماری سندرم تونل كارپ و كپسولیت شانه از شیوع بالایی در بین بیماری های روماتولوژی برخوردار می باشند. مناسب است تحقیقات بیشتری برای بررسی عوامل درمانی و متغیرهایی چون شغل و تروماهای غیرشغلی انجام گیرد.
كلید واژه: بیماری های روماتیسمی، بیماری های جنب مفصلی، شیوع

توضیحات بیشتر