فایل ورد بررسي آثار سرباره كنوتور بر خصوصيات شيميايي خاك هاي اسيدي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي آثار سرباره كنوتور بر خصوصيات شيميايي خاك هاي اسيدي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي آثار سرباره كنوتور بر خصوصيات شيميايي خاك هاي اسيدي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي آثار سرباره كنوتور بر خصوصيات شيميايي خاك هاي اسيدي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي آثار سرباره كنوتور بر خصوصيات شيميايي خاك هاي اسيدي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :20

سرباره كنورتور LD یك فرآورده جنبی صنایع آهن و فولاد است كه به مقدار زیاد در اصفهان تولید می شود. سرباره به كاررفته به ترتیب حاوی 52.8 و 2.2 درصد CaO و MgO است. برای تعیین اثر سرباره LD بر خصوصیات شیمیایی خاك، یك آزمایش انكوباسیون با استفاده از سه خاك اسیدی از گیلان انجام گرفت. نمونه های خاك از عمق 30-0 سانتی متری سطح مزارع برنج و توتون و باغ چای گرفته شدند. تیمارها شامل 0، 0.5، 1، 2، 4، 8 و 16 درصد سرباره كنورتور در هر كیلوگرم خاك بود كه به طور كامل با 0.5 كیلوگرم از هر خاك مخلوط شد. رطوبت خاك ها در ظرفیت مزرعه ای برای مدت دو ماه ثابت نگه داشته شد، و در زمان های 1، 10، 30 و 60 روز پس از شروع آزمایش از نمونه ها، نمونه های فرعی برای بررسی تغییرات EC, pH و غلظت P, Mn, Fe و K قابل استخراج با AB-DTPA گرفته شد.نتایج نشان داد pH خاك با افزایش نسبت سرباره به كار رفته افزایش پیدا كرد. سرباره مقدار P و Mn قابل استخراج با AB-DTPA را متناسب با مقدار به كار رفته افزایش داد. ولی تاثیر سرباره بر مقدار Fe بسته به pH اولیه خاك متفاوت بود، به طوری كه با افزایش pH خاك به محدوده 8.5-7.4 از غلظت آهن كاسته شد و بعد از آن با افزایش pH خاك مقدار آهن دوباره افزایش یافت. سرباره، پتاسیم قابل استخراج با AB-DTPA را به ویژه در خاك های شدیدا اسیدی كاهش داد. pH خاك در طول زمان كاهش یافت ولی قابل ملاحظه نبود. مقدار آهن قابل جذب غالبا در طول زمان كاهش یافت. اثر زمان انكوباسیون بر فسفر و منگنز متفاوت بود. اثر زمان بر Ec قابل ملاحظه نبود. دركل، خصوصیات شیمیایی خاك ها بیشتر تحت تاثیر تیمارها بود تا زمان. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد سرباره كنورتور برای اصلاح خاك های اسیدی مناسب باشد. پیشنهاد می شود كه اثر سرباره كنورتور LD بر خصوصیات شیمیایی خاك های اسیدی طی آزمایش های مزرعه ای بررسی شود.
كلید واژه: خاك های اسیدی، اصلاح كننده، سرباره، كنورتور LD

توضیحات بیشتر