فایل ورد بهينه سازي باززايي گياه پنبه از طريق مريستم انتهايي

لینک دانلود

 فایل ورد بهينه سازي باززايي گياه پنبه از طريق مريستم انتهايي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بهينه سازي باززايي گياه پنبه از طريق مريستم انتهايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بهينه سازي باززايي گياه پنبه از طريق مريستم انتهايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بهينه سازي باززايي گياه پنبه از طريق مريستم انتهايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :12

بهینه سازی باززایی گیاه پنبه برای دو رقم ساحل و ورامین با استفاده از مریستم انتهایی با هدف انتقال ژن از طریق آگروباكتریوم صورت گرفت. در این بررسی مریستم انتهایی از گیاهچه های 4 تا 5 روزه دو رقم جدا گردید و در محیط ویژه ساقه زایی (Murashige & Skoog, MS) تغییر یافته بدون تنظیم كننده رشد) قرار داده شدند. پس از 1.5-2 ماه مریستم هایی كه تولید ساقه و برگ نمودند به منظور ریشه زایی در یك طرح كاملا تصادفی با چهار تیمار ریشه زایی: MS-1 تغییر یافته بدون تنظیم كننده رشد0.2 MS-2 به همراه 0.1 میلی گرم در لیتر ایندول بوتیریك اسید (IBA) (Indole-3-butyric Acid)، 1.2 MS-3 به همراه 0.1 میلی گرم در لیتر نفتالین استیك اسید (NAA) (a-Naphtaleneacetic Acid) و 1.2 MS-4 به همراه 0.1 میلی گرم در لیتر ایندول استیك اسید (IAA) (Indoleacetic Acid) در چهار تكرار ارزیابی شدند.پس از 1.5-2 ماه تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد كه بهترین محیط ریشه زایی برای دو رقم ساحل و ورامین محیط حاوی تنظیم كننده رشد IBA است. هم چنین نتایج بیانگر آن بود كه ریشه زایی رقم ورامین بهتر از رقم ساحل می باشد.
كلید واژه: پنبه، مریستم انتهایی، باززایی

توضیحات بیشتر