فایل ورد تاثير چين و مرحله رشد بر تركيب شيميايي و تجزيه پذيري يونجه

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير چين و مرحله رشد بر تركيب شيميايي و تجزيه پذيري يونجه دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير چين و مرحله رشد بر تركيب شيميايي و تجزيه پذيري يونجه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير چين و مرحله رشد بر تركيب شيميايي و تجزيه پذيري يونجه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير چين و مرحله رشد بر تركيب شيميايي و تجزيه پذيري يونجه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :12

در این بررسی از سه گوسفند فیستول شده با میانگین وزن 47.5±2.5 كیلوگرم برای تعیین اثر چین (پنج نوبت) و مرحله رشد (بدون گل، اوایل گل دهی و گل دهی كامل) بر تركیب شیمیایی و تجزیه پذیری یونجه (Medicago sativa) به روش In situ استفاده شد. كیسه های نایلونی به قطر منافذ 50 میكرومتر با 3.5 گرم از هر نمونه پر و قبل از تغذیه صبحگاهی در داخل شكمبه گوسفندان قرار داده و برای هفت زمان مختلف (48، 24، 16، 8، 4، 2، صفر ساعت) انكوباسیون شدند.نتایج نشان داد یونجه در مرحله بدون گل حاوی بیشترین مقدار پروتئین خام و كمترین مقدار فیبرخام بود. چین نوبت سوم بیشترین میزان تجزیه پذیری ماده خشك و ماده آلی را داشت. میزان تجزیه پذیری، به تركیبات فیبری و حلالیت بستگی دارد. با افزایش مرحله رشد، مقدار پروتئین خام، تجزیه پذیری و مواد محلول كاهش و مقدار فیبرخام، پروتئین دیواره سلولی و پروتئین دیواره سلولی بدون همی سلولز افزایش یافت. مقدار پروتئین دیواره سلولی نشانگر پروتئین غیر قابل دسترس در شكمبه بود. گرچه سرعت تجزیه پذیری ماده آلی در مرحله گل دهی كامل حداكثر بود، ولی اختلاف معنی داری بین مراحل رشد وجود نداشت. تجزیه پذیری موثر پروتئین خام بین مراحل رشد اختلاف معنی داری (p<0.05) داشت. تجزیه پذیری موثر ماده خشك با سرعت عبور 6 درصد در ساعت در سومین چین یونجه بیشترین مقدار بود. نتایج این بررسی نشان داد كه چین اول و مرحله گل دهی كامل كمترین و چین پنجم و مرحله بدون گل دهی بیشترین پروتئین را دارا بودند و تاثیرات چین و مرحله رشد روی پارامترهای تجزیه پذیری متغیر بود و نتیجه مشخصی نمی توان گرفت.
كلید واژه: یونجه، تجزیه پذیری پروتئین خام، ماده خشك، مرحله رشد، ماده خشك

توضیحات بیشتر