فایل ورد بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان در رشته هاي مربوط به بخش صنعت در برنامه سوم توسعه: استان مازندران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان در رشته هاي مربوط به بخش صنعت در برنامه سوم توسعه: استان مازندران دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان در رشته هاي مربوط به بخش صنعت در برنامه سوم توسعه: استان مازندران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان در رشته هاي مربوط به بخش صنعت در برنامه سوم توسعه: استان مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان در رشته هاي مربوط به بخش صنعت در برنامه سوم توسعه: استان مازندران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي

تعداد صفحات :24

اداره كل آموزش های فنی و حرفه ای استان مازندران در طی برنامه سوم (79-81) موفق به آموزش بیش از 22000 نفر در بخش صنعت شده است كه از لحاظ كمی قابل توجه است. از این رو مقاله حاضر برگفته از پژوهشی با همین عنوان، بر آن است تا تصویری از وضعیت اشتغال مهارت آموختگان سازمان، با توجه به نوع و میزان اشتغال آنان، ارایه كند. برای انجام یافتن این كار از دو گروه كارآموزان و كارفرمایان نظرسنجی شده است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون آماری خی دو استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داده است كه علی رغم كوشش های كمی سازمان در جهت تربیت نیروی انسانی، مساله اشتغال كارآموزان آموزش دیده همچنان باقی است. همچنین نتایج به دست آمده نشانه تفاوت استفاده از فرصت های شغلی میان زنان و مردان به نفع دسته اخیر می باشد. رضایت كارفرمایان از آموزش های آموزش دیدگان شاغل در حد متوسط می باشد و این نكته ضرورت توجه به افزایش كیفی آموزش هایی را كه ارایه می شود، نشان می دهد.
كلید واژه: آموزش فنی و حرفه ای، صنعت، اشتغال، استان مازندران

توضیحات بیشتر