فایل ورد ارزيابي روش هاي الكتروايمونواسي و 100Clinitek- براي تشخيص ميكروآلبومينوري

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي روش هاي الكتروايمونواسي و 100Clinitek- براي تشخيص ميكروآلبومينوري دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي روش هاي الكتروايمونواسي و 100Clinitek- براي تشخيص ميكروآلبومينوري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي روش هاي الكتروايمونواسي و 100Clinitek- براي تشخيص ميكروآلبومينوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي روش هاي الكتروايمونواسي و 100Clinitek- براي تشخيص ميكروآلبومينوري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: تشخیص میكروآلبومینوری یك روش مهم برای پی بردن و ارزیابی عوارض دیررس در بیماران دیابتی می باشد. روش مطمئن برای سنجش آلبومین ادرار، در این خصوص حائز اهمیت می باشد. در این، مطالعه یك نوع روش الكتروایمونواسی (EIA) برای سنجش آلبومین در ادرار، راه اندازی و ارزیابی شد. علاوه بر این، قابلیت های دستگاه 100Clinitek- در تشخیص میكروآلبومینوری نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه كه از نوع ارزیابی آزمون تشخیصی می باشد، ابتدا با ایمن نمودن خرگوش، آنتی بادی آلبومین انسانی تهیه و با استفاده از آن روش EIA برای سنجش آلبومین ادرار راه اندازی شد. در 61 نمونه ادرار نسبت آلبومین به كرآتینین، به عنوان شاخصی از میزان دفع آلبومین از طریق ادرار، محاسبه گردید. در نهایت ارزش تشخیصی EIA و 100Clinitek- برای تشخیص میكروآلبومینوری مورد ارزیابی قرار گرفت. از روش الیزا به عنوان مرجع برای تعیین آلبومین ادرار و پی بردن به میكروآلبومینوری استفاده شد. یافته ها: حد تشخیص روش EIA برای سنجش آلبومین 2 میلی گرم بر لیتر و محدوده آنالیز آن بین 2 تا 200 میلی گرم بر لیتر بود. ضریب تغییرات (CV) روش در یك مرحله و در غلظت های مختلف بین 3.34 تا 5.57% و ضریب همبستگی نتایج آن با روش مرجع (r) معادل 996/0 به دست آمد. حساسیت و ویژگی روش EIA برای تشخیص میكروآلبومینوری به ترتیب 95% و 83% بود. حساسیت و ویژگی دستگاه 100Clinitek- برای تشخیص میكروآلبومینوری به ترتیب 67% و 94% به دست آمد. نتیجه گیری: روش EIA برای سنجش آلبومین در ادرار و تشخیص میكروآلبومینوری دقت و حساسیت بالایی دارد، ولی وقت گیر بوده و برای تست های انفرادی مناسب نیست. دستگاه 100Clinitek- برای تشخیص میكروآلبومینوری اختصاصی و سریع می باشد. این روش برای تست های انفرادی مناسب است، ولی نتایج منفی آن معتبر نمی باشد. پیشنهاد می شود كه دقت بیشتری در استفاده از این دستگاه صورت گرفته و نتایج منفی آن با روش های حساس تر بررسی شوند.
كلید واژه: میکروآلبومینوری، الکتروایمونواسی، 100Clinitek-، ELISA

توضیحات بیشتر