فایل ورد بررسي اثر رشد و تكثير از باكتري هاي لاكتيك بر روي تحول ميكروبي گوشت چرخ كرده گاو در شرايط صنعتي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر رشد و تكثير از باكتري هاي لاكتيك بر روي تحول ميكروبي گوشت چرخ كرده گاو در شرايط صنعتي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر رشد و تكثير از باكتري هاي لاكتيك بر روي تحول ميكروبي گوشت چرخ كرده گاو در شرايط صنعتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر رشد و تكثير از باكتري هاي لاكتيك بر روي تحول ميكروبي گوشت چرخ كرده گاو در شرايط صنعتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر رشد و تكثير از باكتري هاي لاكتيك بر روي تحول ميكروبي گوشت چرخ كرده گاو در شرايط صنعتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :13

اثر رشد و تكثیر یك سویه لاكتوباسیلوس كازئی زیرگونه كازئی و یك سویه از لاكتوكوكوس لاكتیس زیر گونه لاكتیس واریته دی استی لاكتیس جدا شده از فرآورده های شیر كه فعالیت آنتی بیوز آنها بر روی استافیلوكوكوس ئورئوس واشریشیا كلی بررسی و تایید شده بود، بر فلور طبیعی گوشت چرخ كرده گاو، در شرایط صنعتی، مورد بررسی قرار گرفت. سویه های مذكور به طور جداگانه و با غلظت 104CFU/g گوشت چرخ كرده اضافه شدند. نمونه های تلقیح شده و شاهد در بسته های نیم كیلویی و در ظرف پلاستیكی بسته بندی شده و در -1-5C به مدت 5 روز نگه داری گردیدند. شمارش گروه های مختلف میكروبی (شمارش كلی میكروارگانیسم های هوازی، باكتری های لاكتیك، سودوموناس ها، استافیلوكوكوس ئورئوس، كلی فرم ها، قارچ ها و جستجوی (اشریشیاكلی) در طول مدت نگه داری انجام شد.نتایج بررسی نشان می دهد كه تعداد باكتری های لاكتیك در نمونه های تلقیح شده با لاكتوباسیلوس كازئی، در طول مدت نگه داری (5 روز) افزایش می یابد، در حالی كه تعداد كل میكروارگانیسم های هوازی، سودوموناس ها، كلی فرم ها و مخمرها، در شرایط مذكور، كاهش می یابند. در نمونه هایی كه با لاكتوكوكوس لاكتیس تلقیح شده بودند، فقط تعداد مخمرها كاهش قابل توجهی نشان می دهند. سویه اخیر روی تعداد سایر گروه های میكروبی شمارش شده اثر قابل توجهی نداشته است. بدین ترتیب مشخص گردید كه لاكتوباسیلوس كازئی، می تواند یك سویه آنتاگونیست مناسب با توان بازدارندگی در برابر میكروارگانیسم های عامل فساد و بیماری زای گوشت خامی كه در بسته بندی های قابل نفوذ به هوا، در دمای بین -1 و 5C قرار گرفته است، مورد استفاده قرار گیرد.
كلید واژه: لاكتوباسیلوس كازئی، لاكتوكوكوس لاكتیس، فلور طبیعی گوشت گاو، فعالیت بازدارندگی باكتری های لاكتیك

توضیحات بیشتر