فایل ورد ارتباط بين نوع زايمان و اسيدمي خون بند ناف نوزادان متولد شده در زايشگاه آيت اله كاشاني كرمان

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط بين نوع زايمان و اسيدمي خون بند ناف نوزادان متولد شده در زايشگاه آيت اله كاشاني كرمان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط بين نوع زايمان و اسيدمي خون بند ناف نوزادان متولد شده در زايشگاه آيت اله كاشاني كرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط بين نوع زايمان و اسيدمي خون بند ناف نوزادان متولد شده در زايشگاه آيت اله كاشاني كرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط بين نوع زايمان و اسيدمي خون بند ناف نوزادان متولد شده در زايشگاه آيت اله كاشاني كرمان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: یكی از روش های ارزیابی وضعیت نوزاد، بررسی pH خون بند ناف است، اسیدمی گاه باعث عوارض دایمی و غیرقابل برگشت در نوزاد می شود. بعضی مطالعات نشان داده اند كه اسیدمی نوزاد با نوع زایمان ارتباط دارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین نوع زایمان و اسیدمی و ارتباط بین اسیدمی و عوارض نوزادی مثل آغشته شدن مایع آمنیون به مكونیوم و كاهش آپگار نوزاد بود.مواد و روش ها: مطالعه طولی بر روی 200 نوزاد متولد شده از زایمان طبیعی و 200 نوزاد متولد شده از سزارین انتخابی انجام شد. همه نوزادان ترم بودند. اطلاعات راجع به pH خون بند ناف، آپگار دقایق اول و پنجم و آغشته شدن مایع آمنیون به مكونیوم مورد بررسی قرار گرفت. منظور از اسیدمی pH كمتر از 7.1 بود. یافته ها: بروز اسیدمی در زایمان طبیعی 20.5% و در سزارین انتخابی 36% بود كه این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود. در این مطالعه اسیدمی با افت آپگار دقایق اول و پنجم و آغشته شدن مایع آمنیون به مكونیوم همراه بود. نتیجه گیری: در این مطالعه اسیدمی با نوع زایمان، آپگار دقایق اول و پنجم و استرس جنینی ارتباط داشت.
كلید واژه: زایمان واژینال طبیعی، سزارین انتخابی، اسیدمی بند ناف، آپگار

توضیحات بیشتر