فایل ورد تعيين احتياجات ليزين و اسيدهاي آمينه گوگرددار قابل هضم جوجه هاي گوشتي در مرحله اول رشد

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين احتياجات ليزين و اسيدهاي آمينه گوگرددار قابل هضم جوجه هاي گوشتي در مرحله اول رشد دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين احتياجات ليزين و اسيدهاي آمينه گوگرددار قابل هضم جوجه هاي گوشتي در مرحله اول رشد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين احتياجات ليزين و اسيدهاي آمينه گوگرددار قابل هضم جوجه هاي گوشتي در مرحله اول رشد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين احتياجات ليزين و اسيدهاي آمينه گوگرددار قابل هضم جوجه هاي گوشتي در مرحله اول رشد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :13

دو آزمایش با استفاده از جوجه خروس های گوشتی سویه تجاری راست به منظور تعیین احتیاجات لیزین و اسید های آمینه گوگرد دار قابل هضم در مرحله اول رشد (سن 6 تا 16 روزگی) انجام شد. برای هر آزمایش یك جیره پایه متشكل از ذرت و كنجاله سویا حاوی 19 درصد پروتئین خام و 3200 كیلوكالری انرژی قابل سوخت و ساز تهیه شد. جیره پایه آزمایش تعیین احتیاجات لیزین حاوی 0.7 درصد لیزین و جیره پایه آزمایش تعیین احتیاجات اسید های آمینه گوگرد دار حاوی 0.445 درصد متیونین + سیستین بود. برای تهیه سایر تیمارهای مربوط به هر یك آزمایش مقادیر متفاوتی از اسید آمینه مصنوعی مربوطه جایگزین نشاسته شد تا سطوح مختلف اسید آمینه به دست آید. در هر آزمایش یك جیره شاهد متشكل از ذرت و كنجاله سویا حاوی 3200 كیلوكالری انرژی قابل سوخت و ساز و 23 درصد پروتئین به منظور مقایسه در نظر گرفته شد. تمام اسیدهای آمینه ضروری، به استثنای اسید آمینه تحت آزمایش، 10 درصد بالاتر از مقادیر توصیه شده توسط انجمن ملی تحقیقات در نظر گرفته شد.نتایج آزمایشات نشان می دهد كه احتیاجات لیزین و اسید های آمینه گوگرد دار قابل هضم برای بیشینه رشد براساس مدل آستانه ای به ترتیب 1.04 و 0.846 درصد و براساس تابع نمایی 1.01 و 0.841 درصد است.
كلید واژه: اسید آمینه، احتیاجات، لیزین، اسیدهای آمینه گوگرد دار، قابلیت هضم

توضیحات بیشتر