فایل ورد تاثير اسانس هاي آويشن و زنيان در كنترل رشد قارچ Aspergilus parasiticus روي گلابي در سردخانه

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير اسانس هاي آويشن و زنيان در كنترل رشد قارچ Aspergilus parasiticus روي گلابي در سردخانه دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير اسانس هاي آويشن و زنيان در كنترل رشد قارچ Aspergilus parasiticus روي گلابي در سردخانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير اسانس هاي آويشن و زنيان در كنترل رشد قارچ Aspergilus parasiticus روي گلابي در سردخانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير اسانس هاي آويشن و زنيان در كنترل رشد قارچ Aspergilus parasiticus روي گلابي در سردخانه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :10

در یك پژوهش آزمایشگاهی و میدانی و به دنبال تعیین نوع و مقدار موثر اسانس های طبیعی بر علیه رشد قارچ Aspergilus parasiticus اسانس های آویشن و زنیان كه هر دو دارای مقادیر متفاوتی از تركیبات ضد میكروبی مانند تركیبات فنولی و از جمله تیمول و كارواكرول می باشند، آویشن به میزان 200 میكروگرم در لیتر و زنیان 300 میكروگرم در لیتر انتخاب شدند. از سویه خالص قارچ Aspergillus parasiticus ATCC15517 پس از تهیه هاگ فعال در شرایط استریل نخست سوسپانسیون 106 spor/ml تهیه و پس از تلقیح هاگ قارچ مقادیر یاد شده اسانس های فوق روی گلابی اسپری گردیدند و سپس به مدت سه ماه در سردخانه 0±1C و رطوبت نسبی 85±5% نگه داری و هر ماه از نظر میزان رشد قارچ مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج پس از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد كه علی رغم وجود ماده موثر تیمول كه یك میكروب كش قوی است به مقدار بیشتر در اسانس زنیان ولی اسانس آویشن بهتر توانست از رشد قارچ جلوگیری نموده كه این امر ممكن است به علت وجود آثار سینرژیستی تركیبات فنولی دیگر مانند كارواكرول باشد كه در اسانس آویشن به میزان بیشتری وجود دارد. در بررسی آثار طعم اسانس ها بر طعم میوه در آزمون چشایی مشخص شد كه نمونه های تیمار شده با اسانس زنیان از نمونه های دیگر حتی شاهد دارای طعم بهتری تشخیص داده شدند. نتایج فوق نشان دهنده این است كه می توان از دو اسانس فوق به عنوان دو منبع قارچ كش قوی، طبیعی بدون ضرر برای انسان و محیط زیست به جای قارچ كش های شیمیایی و مضر كه آثار سوء مصرف آنها ثابت شده است استفاده نمود.
كلید واژه: اسانس های طبیعی، آویشن، زنیان، Aspergilus parasiticus، گلابی

توضیحات بیشتر