فایل ورد تاثير سرعت رشد جنين بر غلظت متابوليك هاي پلاسماي ميش رگامه هاي پاياني آبستني و پس از زايش

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير سرعت رشد جنين بر غلظت متابوليك هاي پلاسماي ميش رگامه هاي پاياني آبستني و پس از زايش دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير سرعت رشد جنين بر غلظت متابوليك هاي پلاسماي ميش رگامه هاي پاياني آبستني و پس از زايش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير سرعت رشد جنين بر غلظت متابوليك هاي پلاسماي ميش رگامه هاي پاياني آبستني و پس از زايش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير سرعت رشد جنين بر غلظت متابوليك هاي پلاسماي ميش رگامه هاي پاياني آبستني و پس از زايش :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :10

به منظور بررسی آثار سرعت رشد جنین بر غلظت های گلوكز، كلسترول، تری گلیسرید، كل پروتئین و اوره پلاسما، 16 راس میش سالم و آبستن ورامینی در یك طرح آزمایشی كاملا تصادفی به 4 گروه 4 راسی تقسیم شدند كه در فصل جفت گیری به ترتیب با قوچ نژاد ورامینی (گروه اول)، قوچ نژاد مغانی (گروه دوم)، قوچ نژاد افشاری (گروه سوم) و قوچ نژاد شال (گروه چهارم) جفت گیری كرده بودند. بنابراین انتظار می رفت با توجه به ظرفیت ژنتیكی متفاوت پایه پدری، سرعت رشد جنین در هر كدام از گروه ها متفاوت باشد. با توجه به یكسان بودن جیره برای هر 4 گروه انتظار می رفت كه تفاوت در سرعت رشد جنین بر بسیج ذخایر چربی و پروتئین بدن میش ها اثر متفاوت گذاشته و غلظت متابولیت های خون مادر را تغییر دهد. بنابراین با نمونه گیری خون از سیاهرگ وداج میش ها طی دو ماه آخر آبستنی (هفته ای یك بار پیش از وعده غذای صبح و در هفته آخر یك روز در میان) و یك هفته پس از زایمان (یك روز در میان) غلظت متابولیت های خون مادر اندازه گیری شد.میزان گلوكز، كلسترول و تری گلیسرید پلاسما در بین 4 گروه تفاوت نداشت. میزان كل پروتئین پلاسما در میش هایی كه جنین های سنگین تر داشتند (پایه پدری شال) كمتر و در میش هایی كه جنین های سبك تر داشتند (پایه پدری ورامینی) به طور معنی داری بیشتر بود (p<0.05). برعكس،‌ غلظت اوره پلاسما در میش هایی كه جنین های سنگین تر داشتند (پایه پدری شال) بیشتر و در میش هایی كه جنین های سبك تر داشتند (پایه پدری ورامینی) كمتر بود. به نظر می رسد میش هایی كه جنین های سنگین تر داشتند، توانسته اند گلوكز مورد نیاز را تامین كنند كه بخشی از آن با هزینه كردن امینواسید ها انجام شده است.
كلید واژه: میش، سرعت رشد جنین، آبستنی، گلوكز، پروتئین، اوره، كلسترول، تری گلیسرید

توضیحات بیشتر