فایل ورد اثر روي تكميلي بر بهبودي اسهال حاد آبكي در كودكان 4-1 ساله

لینک دانلود

 فایل ورد اثر روي تكميلي بر بهبودي اسهال حاد آبكي در كودكان 4-1 ساله دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر روي تكميلي بر بهبودي اسهال حاد آبكي در كودكان 4-1 ساله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر روي تكميلي بر بهبودي اسهال حاد آبكي در كودكان 4-1 ساله،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر روي تكميلي بر بهبودي اسهال حاد آبكي در كودكان 4-1 ساله :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: بیماران مبتلا به اسهال مستعد به كمبود روی هستند. كمبود روی باعث اختلال رشد، اختلالات رفتاری، اسهال پایدار، تاخیر در بلوغ جنسی و بهبود زخم، اختلال ایمنی و نقص در حس چشایی و بویایی می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر روی خوراكی در بهبودی اسهال حاد آبكی در كودكان است. مواد و روش ها: این مطالعه یك كارآزمایی بالینی دو سوكور بود كه با مشاركت 139 كودك 1 تا 4 ساله مبتلا به اسهال حاد آبكی مراجعه كننده به دو كلینیك سرپایی كودكان شهر یزد انجام شد. بیماران به طور تصادفی به 2 گروه تقسیم، به یك گروه محلول سولفات روی 0.005 با دوز mg/kg2 به مدت 10 روز تجویز شد و گروه دیگر محلول یك سوم - دو سوم سالین - دكستروز دریافت نمود. اطلاعات مربوط به متغیرهای زمینه ای، وضعیت بهبود اسهال و دفعات اسهال در پرسش نامه ثبت گردید و سپس با بكارگیری آزمون های مجذور كای و T مستقل، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: میانگین دفعات اسهال در ویزیت اولیه در گروه گیرنده روی و دارونما به ترتیب4.6±1.7 و 1.5. 4.2±به دست آمد (0.1=p) در حالی كه میانگین تعداد دفعات اسهال 48 تا 72 ساعت بعد از مداخله در دختران گروه گیرنده روی و دارونما به ترتیب 2.32±1.43 و3.84±1.34 بود (0.001=p) و و این ارقام برای پسران به ترتیب 2.21±1.49 و 3.9±1.8 به دست آمد (0.001=p). در كل بعد از 5 روز مداخله 45 نفر بهبود یافتند و (43%) كه 24 نفر آن ها (53%) متعلق به گروه گیرنده روی بودند. هم چنین بعد از 10 روز مداخله میزان بهبودی از اسهال در گروه گیرنده روی به طور معنی داری بیش از گروه گیرنده دارونما بود. در پایان مداخله كلا 80 نفر (77%) بهبود یافتند كه 50 نفر (66%) متعلق به گروه گیرنده روی بودند. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد تجویز روزانه mg/kg2 سولفات روی در برنامه درمانی بیماری اسهال موجب كاهش شدت و مدت اسهال و عوارض ناشی از آن می شود.
كلید واژه: اسهال حاد آبکی، مکمل روی، درمان اسهال

توضیحات بیشتر