فایل ورد تاثير صفات بيولوژيك بر تخم گذاري سوسك برگ خوار نارون و بررسي روابط آنها در ميزبان هاي مختلف

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير صفات بيولوژيك بر تخم گذاري سوسك برگ خوار نارون و بررسي روابط آنها در ميزبان هاي مختلف دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير صفات بيولوژيك بر تخم گذاري سوسك برگ خوار نارون و بررسي روابط آنها در ميزبان هاي مختلف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير صفات بيولوژيك بر تخم گذاري سوسك برگ خوار نارون و بررسي روابط آنها در ميزبان هاي مختلف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير صفات بيولوژيك بر تخم گذاري سوسك برگ خوار نارون و بررسي روابط آنها در ميزبان هاي مختلف :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :9

به منظور بررسی ارتباط صفات بیولوژیك با تعداد تخم گذاری افراد ماده درمیزبان های مختلف و ارزیابی هم بستگی بین صفات، مراحل نابالغ و بالغ سوسك برگ خوار نارون Xanthogaleruca luteola (M.) در شرایط آزمایشگاهی (درجه حرارت 25±2 درجه سانتی گراد، رطوبت 70±5 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریكی) پرورش یافتند. میزبان ها شامل برگ های نارون وسك (Ulmus carpinifolia)، نارون چتری (U .c. var. umbraculifera)، نارون مجنون (U. glabra var. pendula) و درخت تا (Celtis caucasica) در دو فصل بهار و تابستان بودند. صفات بیولوژیك مورد مطالعه شامل طول دوران لاروی سن اول، دوم و سوم، درصد تلفات مراحل سه سن لاروی، طول دوره پیش شفیرگی، طول دوره شفیرگی، طول عمر حشرات كامل نر و ماده و طول دوره پیش از تخم ریزی بودند. بررسی رابطه بین صفات بیولوژیك با تعداد تخم گذاشته شده توسط افراد ماده، با استفاده از رگرسیون مرحله ای به روش گزینش پیش رونده انجام شد. هم بستگی بین صفات نیز در میزبان های مختلف و در هر دو فصل محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج نشان داد كه تعداد تخم گذاشته شده توسط افراد ماده سوسك برگ خوار نارون اغلب تحت تاثیر برخی متغییرهای خاص مانند طول دوره لاروی سن دوم و سوم ، طول دوره پیش از تخم ریزی و طول عمر حشرات نر قرار می گیرد، كه در میزبان های مختلف و در فصول مختلف، این صفات متفاوت هستند.
كلید واژه: سوسك برگ خوار نارون، صفات بیولوژیك، هم بستگی، رگرسیون مرحله ای، درخت تا

توضیحات بیشتر