فایل ورد بررسي تغييرات جمعيت شته مومي كلم (Brevicoryne brassicae) و شناسايي دشمنان طبيعي آن در منطقه سيستان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تغييرات جمعيت شته مومي كلم (Brevicoryne brassicae) و شناسايي دشمنان طبيعي آن در منطقه سيستان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تغييرات جمعيت شته مومي كلم (Brevicoryne brassicae) و شناسايي دشمنان طبيعي آن در منطقه سيستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تغييرات جمعيت شته مومي كلم (Brevicoryne brassicae) و شناسايي دشمنان طبيعي آن در منطقه سيستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تغييرات جمعيت شته مومي كلم (Brevicoryne brassicae) و شناسايي دشمنان طبيعي آن در منطقه سيستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :13

در بررسی های انجام شده سال های 1380 و 1381 در مزارع كلزا منطقه سیستان، چهار گونه شته، مورد شناسایی قرار گرفتند، كه در میان آنها گونه Brevicoryne brassicae (شته مومی كلم) با 89 درصد فراوانی، گونه غالب بوده است. برای بررسی تغییرات جمعیت شته مومی، در هر یك از مزارع ایستگاه تحقیقاتی زهك و مزارع اطراف با وسعت تقریبی هر كدام نیم هكتار، به طور هفتگی تعداد 30 برگ از بوته های كلزا، به صورت تصادفی برداشت شد و براساس این نمونه برداری ها، مشخص شد كه جمعیت شته ها به ویژه شته مومی از نیمه دوم اسفند تا اواخر فروردین ماه، با میانگین دمای روزانه 22-28 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 45-65 درصد در اوج بود. هم چنین بررسی های به عمل آمده در شرایط كنترل شده (دمای 25±2 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 75±5 درصد)، نشان داد كه طول دوره یك نسل (مدت زمانی كه یك نوزاد شته لازم دارد تا به مرحله تولید مثل برسد)، 6-7 روز و طول عمر یك شته بی بال، 20-31 روز و تعداد نوزادان حاصل از آن، 18-98 عدد بود، در حالی که تعداد برای یک شته بی بال در شرایط متغیر آزمایشگاهی 93-22 عدد نوسان داشته است.در بررسی های مربوط به شناسایی شكارگرها و پارازیتوئیدها، در نمونه برداری های صورت گرفته، شكارگرهای جمع آوری و شناسایی شده از مزارع كلزا مربوط به شناسایی شكارگرها و پارازیتوئیدها، در نمونه برداری های صورت گرفته، شكارگرهای جمع آوری و شناسایی شده از مزارع كلزا طی سال های مورد بررسی، شامل پنج گونه كفشدوزك (Col: Coccinellidae)، چهار گونه مگس سیرفید (Dip:syrphidae) و دو گونه بالتوری (Neu:Chrysopidae) بودند. هم چنین از راسته بال غشاییان دو گونه پارازیتوئید (Hym:Aphidiidae & Pteromalidae) نیز جمع آوری شدند.
كلید واژه: شته مومی كلم، دشمنان طبیعی، تغییرات جمعیت

توضیحات بیشتر