فایل ورد اثر تزريق فيزوستيگمين درون قشر پيشاني بر يادگيري اجتنابي فعال در مدل حيواني بيماري آلزايمر

لینک دانلود

 فایل ورد اثر تزريق فيزوستيگمين درون قشر پيشاني بر يادگيري اجتنابي فعال در مدل حيواني بيماري آلزايمر دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر تزريق فيزوستيگمين درون قشر پيشاني بر يادگيري اجتنابي فعال در مدل حيواني بيماري آلزايمر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر تزريق فيزوستيگمين درون قشر پيشاني بر يادگيري اجتنابي فعال در مدل حيواني بيماري آلزايمر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر تزريق فيزوستيگمين درون قشر پيشاني بر يادگيري اجتنابي فعال در مدل حيواني بيماري آلزايمر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: نورون های كولینرژیك هسته قاعده ای با سلول های درشت مغز (NBM) در فرآیند یادگیری و حافظه نقش دارند و نشان داده شده است كه نورون های این هسته در بیماران آلزایمری تحلیل می رود. از طرفی مصرف داروهای مقلد استیل كولین و مهاركننده استیل كولین استراز موجب بهبودی نسبی فراگیری، در این گونه بیماران می گردد. برخی مطالعات نشان داده اند كه قشر پیشانی انشعابات كولینرژیك از NBM دریافت می كند. در تحقیق حاضر اثر تزریق داخل قشر پیشانی فیزوستیگمین، مهاركننده آنزیم استیل كولین استراز، بر یادگیری اجتنابی فعال مدل حیوانی بیماری آلزایمر بررسی شد.مواد و روش ها: در این مطالعه كه به روش تجربی انجام شد، به منظور ایجاد مدل حیوانی بیماری آلزایمر، هسته NBM موش های صحرایی نر بالغ جوان نژاد Wistar با وزن 300-250 گرم به طور الكتریكی تخریب گردید. از آن جایی كه قشر پیشانی یكی از نواحی هدف مسیر های كولینرژیكی هسته NBM می باشد، 20 دقیقه قبل از آموزش روزانه حیوان ها، مقادیر مختلف فیزوستیگمین (2.5، 5 و 7.5 میكروگرم در یك میكرولیتر) به صورت دوطرفه درون قشر پیشانی مغز گروه های مختلف تزریق شد. آموزش اجتنابی فعال حیوان ها در طی 8 جلسه (هر جلسه 30 مرحله) درون ماز Y شكل انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد كه یادگیری اجتنابی فعال به طور قابل ملاحظه ای در گروه با ضایعه NBM كاهش یافت و هم چنین تزریق فیزوستیگمین درون قشرپیشانی (2.5، 5 و 7.5 میكروگرم) نقص یادگیری ناشی از تخریب الكتریكی هسته NBM را به طور معنی داری، شدیدتر نمود. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه پیشنهاد می كند كه انشعابات كولینرژیك NBM به قشر پیشانی در حیوانات ضایعه دیده یك نقش منفی در این نوع یادگیری بازی می كند. به نظر می رسد كه سایر سیستم های نوروترانسمیتری نظیر گلوتامات و نیز سایر انشعابات آورانی از نواحی مختلف مغز به قشرپیشانی احتمالا در این پدیده دخالت دارند.
كلید واژه: هسته NBM، فیزوستیگمین، قشر پیشانی، بیماری آلزایمر، موش صحرایی

توضیحات بیشتر