فایل ورد بررسي اثر بيماري زايي باكتري Bacillus thuriniensis var.kurstaki روي سنين مختلف لاروي سوسك كلرادوي سيب زميني Leptinotarsa decemlineata (say) و اثر تشديد كننده هاي گياهي در افزايش كارآيي آن در شرايط آزمايشگاه

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر بيماري زايي باكتري Bacillus thuriniensis var.kurstaki روي سنين مختلف لاروي سوسك كلرادوي سيب زميني Leptinotarsa decemlineata (say) و اثر تشديد كننده هاي گياهي در افزايش كارآيي آن در شرايط آزمايشگاه دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر بيماري زايي باكتري Bacillus thuriniensis var.kurstaki روي سنين مختلف لاروي سوسك كلرادوي سيب زميني Leptinotarsa decemlineata (say) و اثر تشديد كننده هاي گياهي در افزايش كارآيي آن در شرايط آزمايشگاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر بيماري زايي باكتري Bacillus thuriniensis var.kurstaki روي سنين مختلف لاروي سوسك كلرادوي سيب زميني Leptinotarsa decemlineata (say) و اثر تشديد كننده هاي گياهي در افزايش كارآيي آن در شرايط آزمايشگاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر بيماري زايي باكتري Bacillus thuriniensis var.kurstaki روي سنين مختلف لاروي سوسك كلرادوي سيب زميني Leptinotarsa decemlineata (say) و اثر تشديد كننده هاي گياهي در افزايش كارآيي آن در شرايط آزمايشگاه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :16

در این بررسی اثر باكتریStrain EG2424 Bacillus thuriniensis var.kurstaki روی سنین مختلف لاروی سوسك كلرادوی سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata (say)،‌ و امكان افزایش كارآیی توسط دو ماده گیاهی كافئین و عصاره آبی چریش در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرارگرفت. آزمایش ها در دمای 4±25 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره روشنایی 16 ساعت در شبانه روز انجام شد. لاروهای مورد نیاز برای انجام آزمایش ها از كلنی پرورشی ایجاد شده روی غذای طبیعی تامین شد. سنین لاروی مورد نظر با استفاده از اندازه گیری عرض كپسول سرتفكیك گردید. در بررسی حساسیت لاروهای سنین اول، دوم، سوم و چهارم سوسك كلرادوی سیب زمینی مقادیر LC50 برای سنین مزبور به ترتیب 183.86، 377، 1297.03 و 3096 پی پی ام محاسبه گردید. اثر تشدید كنندگی كافئین و چریش به تفكیك در اختلاط با باكتری و در قالب طرح كرت های كاملا تصادفی با 6 تیمار و 4 تكرار روی لارو سن سوم سوسك كلرادو بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان دادند كه كافئین و چریش خاصیت تشدید كنندگی بالایی در افزایش كارآیی باكتری دارند و مخلوط حداقل غلظت موثر باكتری (618 پی پی ام) و كافیین با غلظت 4000 پی پی ام بعد از 144 ساعت 80 درصد تلفات ایجاد نمود در حالی كه كافئین و باكتری هر كدام به تنهایی به ترتیب 10 و 20 درصد تلفات را باعث شدند. علاوه بر این مرگ و میر در تیمارهای حاوی كافئین سریع تر ظاهر گردید. اختلاط غلظت 618 پی پی ام از باكتری با عصاره آبی حاصل از چریش با غلظت 35000 پی پی ام بعد از 144 ساعت موجب 77.5 درصد تلفات شد. در صورتی كه باكتری و عصاره آبی چریش هر یك به تنهایی به ترتیب 22.5 و 25 درصد تلفات ایجاد كردند. مشخص گردید كه میانگین وزن لاروهایی كه از غذای حاوی كافئین خالص و چریش خالص تغذیه كرده بودند با اطمینان 95 درصد كمتر از وزن لاروهای تیمار شاهد بود.
كلید واژه: Bacillus thuriniensis، Leptinotarsa decemlineata،‌ زیست سنجی و تشدید كننده

توضیحات بیشتر