فایل ورد ارزيابي توان آنتاگونيستي باكتري Pseudomonas fluorescens جدا شده از ريزوسفر سيب زميني جهت كنترل Pectobacterium carotovorum subsp.atrosepticum

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي توان آنتاگونيستي باكتري Pseudomonas fluorescens جدا شده از ريزوسفر سيب زميني جهت كنترل Pectobacterium carotovorum subsp.atrosepticum دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي توان آنتاگونيستي باكتري Pseudomonas fluorescens جدا شده از ريزوسفر سيب زميني جهت كنترل Pectobacterium carotovorum subsp.atrosepticum  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي توان آنتاگونيستي باكتري Pseudomonas fluorescens جدا شده از ريزوسفر سيب زميني جهت كنترل Pectobacterium carotovorum subsp.atrosepticum،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي توان آنتاگونيستي باكتري Pseudomonas fluorescens جدا شده از ريزوسفر سيب زميني جهت كنترل Pectobacterium carotovorum subsp.atrosepticum :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :13

به منظور ارزیابی تاثیرات آنتاگونیستی بیووارهای باكتری Pseudomonas fluorescens علیه Pectbacterium carotovorum subsp.atrosepticum عامل بیماری ساق سیاه سیب زمینی، استرین های متعلق به بیووارهای IV, III و V باكتری P.fluorescens بررسی شدند. در ارزیابی اثر آنتاگونیستی علیه بیماری ساق سیاه باكتریایی سیب زمینی روی محیط كشت PDA، 60 درصد استرین ها هاله بازدارنده ایجاد كردند كه قطر هاله بازدارنده در استرین های مختلف از 1.5 تا 5.5 سانتی متر متغیر بود. استرین هایی ازاین باكتری با دو تراكم 107 تا 109 و 1110 و 1012 واحد تشكیل دهنده پرگنه برای كنترل این پاتوژن در شرایط گلخانه نیز بررسی شدند.در آزمایش های گلخانه ای تعداد گیاهان سالم در گلدان های تیمار شده با استرین های باكتری آنتاگونیست 29 تا 54 درصد بیشتر از گیاهان شاهد بود. تفاوت معنی داری بین استرین ها و تراكم های به كار رفته وجود نداشت و هیچ استرینی نتوانست به طور كامل بیماری ساق سیاه سیب زمینی را كنترل كند. هم چنین اكثر این استرین ها وزن تر كل گیاه در هر گلدان را نیز به میزان دو تا سه برابر افزایش دادند. تمام استرین های بررسی شده در گلخانه، روی محیط كشت قادر به تولید آنتی بیوتیك و سیدروفور بودند كه به احتمال قوی توانایی آنها در جلوگیری از رشد این پاتوژن به دلیل اثر متابولیت های ثانویه است.
كلید واژه: كنترل بیولوژیكی، بیماری ساق سیاه، Pseudomonas fluorescens،‌ سیب زمینی، پاكتوباكتریوم، ایران

توضیحات بیشتر