فایل ورد ارزيابي خصوصيات کمي و کيفي لاين هاي اصلاحي، ارقام زراعي و بومي گندم نان به روش تجزيه و تحليل چند متغيره

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي خصوصيات کمي و کيفي لاين هاي اصلاحي، ارقام زراعي و بومي گندم نان به روش تجزيه و تحليل چند متغيره دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي خصوصيات کمي و کيفي لاين هاي اصلاحي، ارقام زراعي و بومي گندم نان به روش تجزيه و تحليل چند متغيره  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي خصوصيات کمي و کيفي لاين هاي اصلاحي، ارقام زراعي و بومي گندم نان به روش تجزيه و تحليل چند متغيره،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي خصوصيات کمي و کيفي لاين هاي اصلاحي، ارقام زراعي و بومي گندم نان به روش تجزيه و تحليل چند متغيره :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي ايران

تعداد صفحات :18

در این پژوهش خصوصیات کمی و کیفی 90 لاین اصلاح شده و 55 رقم زراعی و بومی گندم نان، در قالب طرح آگمنت به همراه 3 شاهد و به روش تجزیه و تحلیل های چند متغیره مورد ارزیابی قرار گرفتند. دوازده خصوصیت مورفولوژیک و زراعی شامل عملکرد و اجزای آن و هشت صفت مرتبط با کیفیت نانوایی از جمله درصد پروتئین و حجم رسوب با SDS اندازه گیری و بررسی شدند. نتایج حاصل از تجزیه مولفه های اصلی حاکی از نقش 7 مولفه در توجیه 77 درصد از تنوع کل داده ها بود. مولفه دوم در ارتباط با صفات کیفی از جمله حجم رسوب با SDS و درصد پروتئین بود. عملکرد دانه و اجزای عملکرد سهم عمده ای را در مولفه ششم داشتند. نتایج مطالعه همبستگی بین صفات زراعی و کیفی بر رابطه مستقیم زودرسی با کیفیت نانوایی و رابطه معکوس بین عملکرد دانه و درصد پروتئین دلالت داشت. متغیرهای متعارف اول و دوم صفات کیفی به طور مستقیم در ارتباط با کیفیت و کمیت پروتئین بودند. متغیر متعارف دوم صفات زراعی بر رابطه منفی اجزای عملکرد دانه تاکید داشت و در متغیر متعارف دوم صفات مرتبط با عملکرد نقش داشتند. در رگوسیون مرحله ای برای گزینش صفات توجیه کننده عملکرد پروتئین، چهار صفت عملکرد دانه، حجم رسوب زلنی، درصد جذب آب و وزن دانه در سنبله با درجه تبیین 87.26 درصد از کل تنوع نقش داشتند. تجزیه خوشه ای صفات مورد مطالعه را در سه گروه طبقه بندی کرد و صفات زراعی و مرتبط با کیفیت را مجزا نمود. همچنین تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها بر اساس صفات کیفی و زراعی توانست لاین های اصلاح شده و ارقام زراعی و بومی را در گروه های مختلف قرار دهد. ارقام بومی از لحاظ صفات مرتبط با اجزای عملکرد دانه و کیفیت پروتئین ظرفیت بالایی داشتند.
كلید واژه: تجزیه و تحلیل چند متغیره، خصوصیات کمی و کیفی، گندم نان

توضیحات بیشتر