فایل ورد تغييرات كيفي رواناب در شاليزارهاي گيلان و فومنات

لینک دانلود

 فایل ورد تغييرات كيفي رواناب در شاليزارهاي گيلان و فومنات دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تغييرات كيفي رواناب در شاليزارهاي گيلان و فومنات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تغييرات كيفي رواناب در شاليزارهاي گيلان و فومنات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تغييرات كيفي رواناب در شاليزارهاي گيلان و فومنات :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :18

مقدار مصرف كود شیمیایی در كشاورزی از نظر مسایل زیست محیطی و مسمومیت انسانی مهم است. هدف از انجام این پژوهش تعیین بار آلودگی از طریق بررسی كیفیت رواناب و تغییر غلظت عواملی بود كه در تعیین كیفیت آب آبیاری شالیزارها پارامترهایی مهم هستند. در سال زراعی 75-76، چهار مزرعه برنج با مساحت های متغیر (0.22 تا 0.6 هكتار) در شهرستان فومن انتخاب شد. در این مزارع رواناب به طور پشت سرهم در آبیاری كرت های پایین دست استفاده می شد. كمیت و كیفیت رواناب در خروجی كرت ها و مزارع مورد سنجش قرار گرفت.مقدار رواناب در مزارع، 2-64 درصد برآورد شد. رواناب و آب آبیاری در طبقه C3S1 قرار داشت. تفاوت میانگین مقادیر SAR، DO، EC و pH و تفاوت میانگین غلظت هر یك از عناصر K, P, B, Zn, Cu در آب ورودی و رواناب معنی دار نبود. این عوامل در آب آبیاری و رواناب، در دامنه مطلوب تا مجاز برای آبیاری برنج قرار داشت. غلظت ازت در آب آبیاری از 0.05 تا 10.3 میلی گرم در لیتر متغیر بود، و پس از كود دادن مزرعه، غلظت ازت در رواناب افزایش چشم گیری نشان داد. میانگین غلظت یون NO-3 در رواناب، نسبت به میانگین غلظت این یون در آب ورودی دارای تفاوت معنی دار بود، به نحوی كه در فصل آبیاری از هرهكتار شالیزار 20 كیلوگرم نیترات از طریق رواناب خارج می شد. میانگین بار مواد محلول در آب های ورودی و خروجی مزارع به ترتیب 1618 و 1476 كیلوگرم در شبانه روز از سطح یك هكتار بود. تفاوت میانگین بار مواد ورودی و خروجی (142 كیلوگرم در یك هكتار) در سطح یك درصد معنی دار بود. از مزرعه پنجم كه در لاهیجان قرار داشت، پس از سم پاشی با حشره كش دیازینون، به مدت 10 روز پی در پی نمونه برداری شد. غلظت حشره كش در آب مزرعه بلافاصله پس از سم پاشی 93.08 بود، ولی 10 روز پس از سم پاشی به 0.98mg/l كاهش یافت. نتایج این بررسی نشان داد كه اكثر عوامل كیفی اندازه گیری شده در حد مجاز برای آبیاری شالیزار بودند.
كلید واژه: رواناب، شالیزار، گیلان، آلودگی

توضیحات بیشتر