فایل ورد اثر انتقال جانبي اندازه حركت بر عمق آب شستگي اطراف پايه هاي كناري پل ها در مقاطع مركب

لینک دانلود

 فایل ورد اثر انتقال جانبي اندازه حركت بر عمق آب شستگي اطراف پايه هاي كناري پل ها در مقاطع مركب دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر انتقال جانبي اندازه حركت بر عمق آب شستگي اطراف پايه هاي كناري پل ها در مقاطع مركب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر انتقال جانبي اندازه حركت بر عمق آب شستگي اطراف پايه هاي كناري پل ها در مقاطع مركب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر انتقال جانبي اندازه حركت بر عمق آب شستگي اطراف پايه هاي كناري پل ها در مقاطع مركب :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :17

پایه های كناری پل ها معمولا درناحیه میادین غرقاب رودخانه ها قرار می گیرند، جایی كه توزیع سرعت جریان و تنش برشی بستر در مقطع عرضی، به طور قابل ملاحظه ای غیر یكنواخت است. تاكنون اثر هندسه مقطع و غیر یكنواختی توزیع پارامترهای یاد شده بر پدیده آب شستگی، در مجاری با مقاطع مركب، به طور جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. دراین تحقیق، كه به منظور ارزیابی اثر انتقال جانبی اندازه حركت در جریان های مركب، بر میزان عمق آب شستگی اطراف پایه های كناری پل ها صورت گرفته، اعماق مشاهده شده آب شستگی در جریان های متداخل و نامتداخل مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد كه در نسبت های كوچك اعماق جریان در میدان غرقاب، la، به كل عمق جریان (H)، كه انتقال جانبی اندازه حركت شدید می باشد، میزان آب شستگی در جریان های متداخل می تواند تا حدود 30% نسبت به مقدار آن در جریان های نامتداخل افزایش یابد (la/H<0.3). به این ترتیب، اهمیت انتقال جانبی اندازه حركت در میدان های مركب جریان، و اثر آن بر برآوردهای مهندسی روشن می شود. اما استنباط جامع و متقن برای ارائه نتایج كاربردی باید مبتنی برطیف وسیعی از داده ها باشد، كه خود ضرورت انجام مطالعات تفصیلی برای تعیین اثر پارامترهای مختلف بر پدیده آب شستگی در جریان مركب را تبیین می كند.
كلید واژه: آب شستگی، پل، اندازه حركت، مجرای اصلی، میدان غرقاب، مقاطع مركب، جریان مركب

توضیحات بیشتر