فایل ورد تغييرات آنتي اكسيدانهاي كليه موش صحرايي در يك مدل in vivo ايسكمي- پرفيوژن مجدد

لینک دانلود

 فایل ورد تغييرات آنتي اكسيدانهاي كليه موش صحرايي در يك مدل in vivo ايسكمي- پرفيوژن مجدد دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تغييرات آنتي اكسيدانهاي كليه موش صحرايي در يك مدل in vivo ايسكمي- پرفيوژن مجدد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تغييرات آنتي اكسيدانهاي كليه موش صحرايي در يك مدل in vivo ايسكمي- پرفيوژن مجدد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تغييرات آنتي اكسيدانهاي كليه موش صحرايي در يك مدل in vivo ايسكمي- پرفيوژن مجدد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي كوثر

تعداد صفحات :10

هدف: هدف از این مطالعه بررسی تغییراتSOD ، GSH وa- توكوفرول بافت كلیه در یك مدل ایسكمی - پرفیوژن مجدد كلیه می باشد.روش بررسی: ابتدا موشهای صحرایی بیهوش شده با پنتوباربیتال سدیم تراكئوتومی شدند. سپس شریان فمور برای ثبت فشار متوسط شریانی كانول گذاری گردید. انفوزیون سالین از طریق ورید فمور برقرار شد. سپس با ایجاد یك برش شكمی، شریان هر دو كلیه از بافتهای اطراف به دقت جدا شد. برای القای ایسكمی، شریان هر دو كلیه به مدت 40 دقیقه مسدود و سپس 6 ساعت پرفیوژن مجدد برقرار شد.یافته ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد كه این مدل ایسكمی - پرفیوژن مجدد سبب كاهش معنی دار SOD و GSH بافت كلیه می گردد اما تغییری در سطح پلاسمایی و بافتی a- توكوفرول ایجاد نمی كند.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد كه در شرایط ایسكمی - پرفیوژن مجدد، یك رابطه منظم سیستماتیك بین آنتی اكسیدانها وجود دارد. این مصرف تدریجی آنتی اكسیدانها بایستی در پروتكل های درمانی در نظر گرفته شود.
كلید واژه: كلیه، ایسکمی - پرفیوژن مجدد، گلوتاتیون، سوپراكساید دسموتاز، آلفا توکوفرول

توضیحات بیشتر