فایل ورد مطالعه تغييرات پتانسيل الكتريكي موضع زخم پوستي به شيوه غير تهاجمي و رابطه آن با تغييرات اندازه سطح زخم در دوره التيام

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه تغييرات پتانسيل الكتريكي موضع زخم پوستي به شيوه غير تهاجمي و رابطه آن با تغييرات اندازه سطح زخم در دوره التيام دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه تغييرات پتانسيل الكتريكي موضع زخم پوستي به شيوه غير تهاجمي و رابطه آن با تغييرات اندازه سطح زخم در دوره التيام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه تغييرات پتانسيل الكتريكي موضع زخم پوستي به شيوه غير تهاجمي و رابطه آن با تغييرات اندازه سطح زخم در دوره التيام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه تغييرات پتانسيل الكتريكي موضع زخم پوستي به شيوه غير تهاجمي و رابطه آن با تغييرات اندازه سطح زخم در دوره التيام :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي كوثر

تعداد صفحات :13

هدف: هدف از این مطالعه ارایه روش اندازه گیری غیر تهاجمی سطحی برای بررسی تغییرات پتانسیل الكتریكی موضع زخم و تعیین رابطه آن با اندازه سطح زخم در طول 21 روز التیام بود.روش بررسی: در این مطالعه از 13 خوكچه هندی نر از نژاد آلبینو با وزن 400-350 گرم استفاده شد. در فاصله یك سانتی متری ستون فقرات پشتی حیوان، برش پوستی تمام ضخامت به طول 2.5 سانتی متر داده شد. پتانسیل ناحیه زخم قبل، بلافاصله بعد از برش و سپس به مدت 21 روز در طول ترمیم به روش تفاضلی اندازه گیری شد. سطح زخم نیز تا روز 21 اندازه گیری گردید.یافته ها: قبل از ایجاد زخم، پتانسیل الكتریكی پوست سالم 1.75± 0.05 - میلی ولت بود. بلافاصله پس از ایجاد زخم، پتانسیل موضع زخم به 1.07± 2.66میلی ولت و یك روز بعد به حداكثر مقدار مثبت 1.65 ± 6.36 میلی ولت رسید. پس از آن پتانسیل زخم شروع به كاهش نمود. بین تغییرات پتانسیل زخم و اندازه سطح زخم، همبستگی معنی داری (R2=0.86) به دست آمد.نتیجه گیری: بسته شدن سطح زخم زودتر از بازگشت پتانسیل جراحت به سطح طبیعی قبل از آسیب بود. به نظر می رسد بازگشت پتانسیل موضع زخم به سطح قبل از آسیب نیازمند بازگشت ساختار و عملكرد طبیعی پوست باشد. اندازه گیری پتانسیل جراحت به شیوه غیر تهاجمی می تواند به عنوان یك روش ابجكتیو و بالینی برای ارزیابی پروسه التیام زخم به خصوص در مطالعات انسانی استفاده شود.
كلید واژه: التیام زخم، پتانسیل آسیب، پتانسیل پوست

توضیحات بیشتر