فایل ورد استخراج و تخليص بتاگلوكان از ديواره سلولي مخمر ساكاروميسس سرويسيه و تاثير آن بر فعاليت فاگوسيتوز و ترشح TNFα در موشهاي BALB/c

لینک دانلود

 فایل ورد استخراج و تخليص بتاگلوكان از ديواره سلولي مخمر ساكاروميسس سرويسيه و تاثير آن بر فعاليت فاگوسيتوز و ترشح TNFα در موشهاي BALB/c دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد استخراج و تخليص بتاگلوكان از ديواره سلولي مخمر ساكاروميسس سرويسيه و تاثير آن بر فعاليت فاگوسيتوز و ترشح TNFα در موشهاي BALB/c  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد استخراج و تخليص بتاگلوكان از ديواره سلولي مخمر ساكاروميسس سرويسيه و تاثير آن بر فعاليت فاگوسيتوز و ترشح TNFα در موشهاي BALB/c،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد استخراج و تخليص بتاگلوكان از ديواره سلولي مخمر ساكاروميسس سرويسيه و تاثير آن بر فعاليت فاگوسيتوز و ترشح TNFα در موشهاي BALB/c :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي كوثر

تعداد صفحات :12

هدف: استخراج و تخلیص بتاگلوكان از دیواره سلولی ساكارومیسس سرویسیه با روش شیمیایی انتخابی و تاثیر آن بر روی فعالیت فاگوسیتوز و ترشح TNFa در موشهای نژاد BALB/c.روش بررسی: در ابتدا بتاگلوكان محلول (S1-glucan) به روش استخراج قلیایی- اسیدی از دیواره سلولی مخمر تهیه شد. پروتئین این فرآورده با استفاده از ستون كروماتوگرافی تعویض یونی حاوی ژل دی اتیل آمینو اتیل سفاسل حذف شد ( glucan-S2 ) و سپس مانان موجود در نمونه حاصل از مرحله قبل، به وسیله كروماتوگرافی تمایلی با ستونهای حاوی ژل كانكاناوالین - A سفارز زدوده و در نهایت بتاگلوكانهای خالص و عاری از كمپلكسهای مانوپروتئینی تهیه شد ( glucan-S3). جهت ارزیابی قابلیت ایمنی زایی بتاگلوكان تخلیصی ( glucan-S3)، نمونه فوق به صورت داخل صفاقی به موشهای BALB/c تزریق شد. خون موشهای ایمن در روزهای چهارم و هفتم پس از تزریق، به روش پونكسیون قلبی جمع آوری شده، تحت آزمایشات كمی لومینسانس (فاگوسیتوز) و الایزا (سنجش سایتوكین TNFa) قرار گرفت.یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده از آزمایش كمی لومینسانس، تجویز داخل صفاقی glucan-S3 به موشها، باعث افزایش معنی دار فعالیت فاگوسیتیك نوتروفیلها در روز چهارم (0.002= P) و روز هفتم (0.005= P) در مقایسه با گروه شاهد گردیده است. به علاوه، در آزمایش الایزا، میانگین میزان ترشح TNFa در موشهای تیمار شده با بتاگلوكان تخلیصی نسبت به موشهای شاهد، در روزهای چهارم و هفتم افزایش معنی داری را نشان داده است (0.005= P).نتیجه گیری: از مطالعه حاضر نتیجه گیری می شود كه بتاگلوكان خالص را می توان به عنوان یك ماده محرك ایمنی به تنهایی یا به صورت كونژوگه با سایر عوامل تعدیل كننده ایمنی در پیشگیری و یا درمان بیماران مبتلا به نقصان ایمنی استفاده نمود.
كلید واژه: ساکاروميسس سرويسيه، تخليص، بتاگلوکان، کروماتوگرافي، فاگوسيتوز،

توضیحات بیشتر