فایل ورد مقايسه يافته هاي اكوكارديوگرافي نوزادان مادران ديابتي و غير ديابتي

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه يافته هاي اكوكارديوگرافي نوزادان مادران ديابتي و غير ديابتي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه يافته هاي اكوكارديوگرافي نوزادان مادران ديابتي و غير ديابتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه يافته هاي اكوكارديوگرافي نوزادان مادران ديابتي و غير ديابتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه يافته هاي اكوكارديوگرافي نوزادان مادران ديابتي و غير ديابتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي كوثر

تعداد صفحات :8

هدف: نوزادان مادران دیابتی نسبت به نوزادان مادران غیر دیابتیك بیشتر در معرض ابتلا به بیماری های قلبی مادرزادی می باشند. هدف از این مطالعه، مقایسه آنومالی های قلبی در نوزادان مادران دیابتی با نوزادان مادران غیر دیابتی بود.روش بررسی: در این مطالعه مورد - شاهدی، میزان شیوع مشكلات قلبی (با استفاده از اكوكاردیوگرافی) و ناهنجاریهای مادرزادی در 32 نوزاد متولد شده از مادران دیابتی با 32 نوزاد مادران سالم مقایسه شد. به كمك نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفت. تمام پارامترهای اكوكاردیوگرافی بین دو گروه مقایسه شد.یافته ها: ویژگیهای اكوكاردیوگرافیك زیر شامل قطر داخلی بطن چپ، ضخامت دیواره بین بطنی، ضخامت دیواره خلفی بطن چپ، میزان كوچك شدن فضای داخلی بطن چپ، میزان برون ده قلبی و توده بطن چپ در گروه نوزادان مادر دیابتی به طور معنی داری بیشتر از گروه كنترل بود (0.05< p). در 19 نوزاد از نوزادان مادر دیابتی و 9 نوزاد از نوزادان مادران سالم، انواع آنومالی های قلبی مشاهده شد (0.035= p).نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، دیابت مادر عامل بسیار مهمی در بروز شواهد هیپرتروفی بطنی و بروز آنومالی های قلبی در نوزادان می باشد.
كلید واژه: هیپرتروفی بطنی، ناهنجاری مادرزادی قلبی، دیابت

توضیحات بیشتر