فایل ورد بررسي عوامل تسريع كننده، زمان بروز، زمان و عوامل تاخير مراجعه بيماران با انفاركتوس حاد قلبي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عوامل تسريع كننده، زمان بروز، زمان و عوامل تاخير مراجعه بيماران با انفاركتوس حاد قلبي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل تسريع كننده، زمان بروز، زمان و عوامل تاخير مراجعه بيماران با انفاركتوس حاد قلبي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل تسريع كننده، زمان بروز، زمان و عوامل تاخير مراجعه بيماران با انفاركتوس حاد قلبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل تسريع كننده، زمان بروز، زمان و عوامل تاخير مراجعه بيماران با انفاركتوس حاد قلبي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي كوثر

تعداد صفحات :8

هدف: این پژوهش با هدف تعیین عوامل مذكور در افراد با انفاركتوس حاد قلبی و نیز زمان بروز، طول مدت مراجعه و علل تاخیر مراجعه آنان انجام گرفته است.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی - مقطعی و از طریق بررسی 200 نفر از بیماران با تشخیص انفاركتوس حاد قلبی به روش نمونه گیری در دسترس در زمان مطالعه انجام گرفته است.یافته ها: آزمودنیها در این مطالعه 73.5% مرد، 26.5% زن با میانگین سنی 56 سال بودند و بیشترین زمان وقوع حمله قلبی در فاصله زمانی ساعت 12-8 صبح بود (32 %). این مطالعه نشان داد كه بروز حمله قلبی، بر حسب ایام هفته اغلب در روزهای شنبه بوده است (24 %). همچنین نتایج این مطالعه نشان داد كه عوامل تسریع كننده بروز حمله قلبی به ترتیب فراوانی در افراد مطالعه شده عبارتند از: تنش روحی 40.5%، خشم 31.5%، سیگار 30.5%، بیدار شدن از خواب 29 % و فعالیت سنگین 28.5%. میانگین زمان مراجعه به بیمارستان پس از حمله قلبی 4 ساعت و 54 دقیقه و عوامل تاخیر به ترتیب فراوانی خود درمانی (51.5%)، انتظار بهبودی خود به خود (50 %) و عدم آگاهی (49 %) بوده است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه مشخص شد عوامل تسریع كننده بروز حمله قلبی در نمونه های بررسی شده در خیلی از موارد متفاوت از جوامع دیگر بوده است (تنشهای روحی با بیشترین فراوانی) كه این امر می تواند مرتبط با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بوده باشد كه قابل توجه و تامل می باشد. برای رفع علل تاخیر درمان، آموزش های عمومی و فراهم كردن تسهیلات انتقال و دسترسی به مراكز درمانی ضروری است. همچنین با توجه به فراوانی بیشتر بروز حمله قلبی در صبح روز شنبه، توجه و آمادگی بیشتر سیستمهای امداد و اورژانس و مراكز درمانی را در این روز لازم دارد.
كلید واژه: انفاركتوس حاد قلبی، عوامل تسریع كننده، زمان بروز، زمان تاخیر، علل تاخیر

توضیحات بیشتر