فایل ورد بررسي توان پرواري گوسفندان ناييني با استفاده از جيره هاي حاوي سطوح مختلف انرژي و پروتئين

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي توان پرواري گوسفندان ناييني با استفاده از جيره هاي حاوي سطوح مختلف انرژي و پروتئين دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي توان پرواري گوسفندان ناييني با استفاده از جيره هاي حاوي سطوح مختلف انرژي و پروتئين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي توان پرواري گوسفندان ناييني با استفاده از جيره هاي حاوي سطوح مختلف انرژي و پروتئين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي توان پرواري گوسفندان ناييني با استفاده از جيره هاي حاوي سطوح مختلف انرژي و پروتئين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :14

نود بره نایینی با میانگین وزن اولیه 2.9±29.89 كیلوگرم، در یك طرح بلوك های كامل تصادفی به روش فاكتوریل، با 9 جیره غذایی به مدت 92 روز تغذیه شدند. جیره ها شامل سه سطح 2، 2.25 و 2.5 مگاكالری انرژی قابل متابولیسم در هر كیلوگرم ماده خشك، و هر سطح انرژی شامل سه سطح 11.7، 13.2 و یا 14.7 درصد پروتئین خام بود.نتایج آزمایش نشان داد كه بره های تغذیه شده با جیره های پرانرژی و دارای انرژی متوسط، نسبت به گروه های تغذیه شده با جیره های كم انرژی، خوراك بیشتری مصرف نمودند. میانگین وزن زنده در انتهای دوره، و افزایش وزن روزانه بره های تغذیه شده با جیره های پرانرژی، متوسط انرژی و كم انرژی، به ترتیب 41.1، 38.3 و 34.5 كیلوگرم و 162، 124 و 74 گرم در روز بود، كه بین سه سطح انرژی جیره اختلاف معنی دار (P<0.05) دیده شد. گروه مصرف كننده غذای پرانرژی از ضریب تبدیل خوراك بهتری (8.3) نیز نسبت به گروه های مصرف كننده متوسط انرژی و كم انرژی (به ترتیب 10.4 و 14.3) برخوردار بود. افزایش انرژی جیره باعث بهبود معنی دار (P<0.05) بازدهی انرژی و پروتئین جیره گردید. درصد لاشه سرد و درصد گوشت لخم نسبت به وزن زنده، و عمق ماهیچه راسته نیز به طور معنی داری (P<0.05) با افزایش انرژی جیره بهبود یافت، اما افزایش درصد دنبه و درصد چربی لاشه را به دنبال داشت. درصد استخوان و خاكستر لاشه تحت تاثیر انرژی جیره قرار نگرفت. افزایش پروتئین جیره باعث بهبود بازده پروتئین و افزایش درصد گوشت لاشه گردید، اما درصد پروتئین لاشه را به طور معنی داری كاهش داد.
كلید واژه: انرژی و پروتئین جیره، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراك، مصرف خوراك

توضیحات بیشتر