فایل ورد ارزش استفاده از نسبت پروتئين به كراتينين نمونه ادرار تصادفي جهت تشخيص پروتئينوري در بيماران مشكوك به پراكلامپسي

لینک دانلود

 فایل ورد ارزش استفاده از نسبت پروتئين به كراتينين نمونه ادرار تصادفي جهت تشخيص پروتئينوري در بيماران مشكوك به پراكلامپسي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزش استفاده از نسبت پروتئين به كراتينين نمونه ادرار تصادفي جهت تشخيص پروتئينوري در بيماران مشكوك به پراكلامپسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزش استفاده از نسبت پروتئين به كراتينين نمونه ادرار تصادفي جهت تشخيص پروتئينوري در بيماران مشكوك به پراكلامپسي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزش استفاده از نسبت پروتئين به كراتينين نمونه ادرار تصادفي جهت تشخيص پروتئينوري در بيماران مشكوك به پراكلامپسي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي كوثر

تعداد صفحات :8

هدف: در این مطالعه سعی شده كه مقایسه ای بین نسبت پروتئین به كراتینینن نمونه ادرار تصادفی با روش استاندارد موجود جهت تشخیص پروتئینوری در خانمهای حامله مشكوك به پراكلامپسی صورت گیرد.روش بررسی : مطالعه حاضر از نوع Process research می باشد. این مطالعه در بیمارستان بقیه اله الاعظم تهران در طی 3 سال بر روی 121 خانم باردار بالای 24 هفته كه با شك به پراكلامپسی انجام شد كه در آن بیماران تحت هر دو آزمون سنجش نسبت پروتئین به كراتینین نمونه ادرار تصادفی و جمع آوری ادرار 24 ساعته بعنوان روش استاندارد تشخیصی جهت پروتئینوری قرار گرفتند. میزان حساسیت و اختصاصیت این آزمون جهت تشخیص پروتئینوری قابل توجه در سطوح مختلف ( Cut-off Points) محاسبه گردید.یافته ها : از 121 بیمار كه تحت هر دو آزمون قرار گرفتند، 50 درصد از افراد مورد مطالعه پروتئینوری واضح در ادرار 24 ساعته داشتند و نتایج بدست آمده نشان داد كه سطوح زیر 0.12 نسبت پروتئین به كراتینین، پروتئین اوری واضح را رد می كند و بهترین سطح جهت تشخیص پروتئینوری، مقادیر برابر یا بالاتر 0.19 بود كه حساسیت 90% و اختصاصیت 70% داشت. تمامی موارد منفی كاذب میزان پروتئین ادرار 24 ساعته زیر 400mg داشتند و 15 نفر از 18 مورد مثبت كاذب سطوح بین 300-250mg داشتند. ضریب همبستگی در مطالعه انجام شده ما (p<0.001) 0.82 بدست آمد.نتیجه گیری: در مطالعه انجام شده ارتباط قوی بین جمع آوری پروتئین ادرار 24 ساعته و نسبت پروتئین به كراتینین ادرار تصادفی وجود داشت و بهترین سطح جهت پیش بینی پروتئین اوری قابل توجه مقادیر بیشتر از 0.19 می باشد . به نظر می رسد با انجام مطالعات وسیع تر، اندازه گیری نسبت پروتئین به كراتینین ادرار تصادفی روشی سریعتر و آسانتر و جایگزین مناسبی برای روش جمع آوری ادرار 24 ساعته خواهد بود.
كلید واژه: نسبت پروتئین به كراتینین ادرار، پروتئین اوری، پره اكلامپسی

توضیحات بیشتر