فایل ورد مقايسه اثر واكسيناسيون BCG بر القاي توليد نيتريك اكسايد توسط ماكروفاژهاي صفاقي موش BALB/c آلوده به ليشمانياماژور در دو روش ركتال و زير جلدي

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه اثر واكسيناسيون BCG بر القاي توليد نيتريك اكسايد توسط ماكروفاژهاي صفاقي موش BALB/c آلوده به ليشمانياماژور در دو روش ركتال و زير جلدي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه اثر واكسيناسيون BCG بر القاي توليد نيتريك اكسايد توسط ماكروفاژهاي صفاقي موش BALB/c آلوده به ليشمانياماژور در دو روش ركتال و زير جلدي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه اثر واكسيناسيون BCG بر القاي توليد نيتريك اكسايد توسط ماكروفاژهاي صفاقي موش BALB/c آلوده به ليشمانياماژور در دو روش ركتال و زير جلدي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه اثر واكسيناسيون BCG بر القاي توليد نيتريك اكسايد توسط ماكروفاژهاي صفاقي موش BALB/c آلوده به ليشمانياماژور در دو روش ركتال و زير جلدي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي كوثر

تعداد صفحات :12

هدف: فایل ورد مقايسه اثر واكسيناسيون BCG بر القاي توليد نيتريك اكسايد توسط ماكروفاژهاي صفاقي موش BALB/c آلوده به ليشمانياماژور در دو روش ركتال و زير جلدي.روش بررسی: گروههای 20 تایی از موشهای نر حساس BALB/c را با واكسن BCG در دزهای مناسب از مسیر ركتال و زیر جلدی واكسینه كردیم. یك ماه بعد به گروههای آزمایش واكسن ((ALM+alum Autoclaved Leishmania major+ alum را به شكل زیر جلدی تزریق كردیم. پس از تزریق یادآور (21 روز بعد) موشها را با تزریق 105 انگل لیشمانیا ماژور در ناحیه كف پا آلوده و روند پیشروی زخم را به طور هفتگی بررسی كردیم. میزان تولید نیتریك اكساید را در هفته های 3، 6 و 9 پس از آلوده سازی، در مایع رویی كشت ماكروفاژهای صفاقی گروههای آزمایش سنجیدیم و بیان آنزیم القا كننده نیتریك اكساید را به روش ایمونوبلات نشان دادیم.یافته ها: تحریك سیستم ایمنی پس از واكسن BCG در هر دو گروه به شكل افزایش پاسخ ازدیاد حساسیت تاخیری مشخص شد. سه هفته پس از آلوده سازی با لیشمانیا در هر دو گروه واكسن BCG تحریك تولید نیتریك اكساید صورت گرفت. اما پس از آن گروههای واكسن BCG نوسان زیادی را در تولید نیتریك اكساید پشت سر گذاشتند كه منجر به غلبه بیماری در گروه BCG زیر جلدی شد، كه مشخصه آن كاهش تولید نیتریك اكساید همراه با افزایش انگل (P£0.05) در بدن بود. گروه ركتال در روشی متفاوت توانست با حفظ و افزایش پاسخهای ضد لیشمانیایی مقاومت بالایی نشان دهد.نتیجه گیری: واكسیناسیون BCG از راه ركتال می تواند نسبت به مسیر زیر جلدی میزان نیتریك اكساید بیشتر و پایدارتری ایجاد كند و با فعال كردن مكانیسم كشندگی لیشمانیا توسط ماكروفاژ سبب حفاظت علیه بیماری گردد.
كلید واژه: لیشمانیا، نیتریك اكساید، iNOS ، واكسن BCG

توضیحات بیشتر