فایل ورد تعيين هويت گونه هاي كانديدا جدا شده از 150 نمونه بيماران مبتلا به كانديديازيس با استفاده ازمحيط كشت Candida ID agar و محيط كشت Candida CHROM agar

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين هويت گونه هاي كانديدا جدا شده از 150 نمونه بيماران مبتلا به كانديديازيس با استفاده ازمحيط كشت Candida ID agar و محيط كشت Candida CHROM agar دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين هويت گونه هاي كانديدا جدا شده از 150 نمونه بيماران مبتلا به كانديديازيس با استفاده ازمحيط كشت Candida ID agar و محيط كشت Candida CHROM agar  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين هويت گونه هاي كانديدا جدا شده از 150 نمونه بيماران مبتلا به كانديديازيس با استفاده ازمحيط كشت Candida ID agar و محيط كشت Candida CHROM agar،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين هويت گونه هاي كانديدا جدا شده از 150 نمونه بيماران مبتلا به كانديديازيس با استفاده ازمحيط كشت Candida ID agar و محيط كشت Candida CHROM agar :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي كوثر

تعداد صفحات :8

هدف: هدف از انجام این مطالعه ارزیابی و مقایسه دو محیط Candida ID agar و agar Candida CHROM برای تعیین گونه های كاندیدا جداشده از نمونه های بالینی می باشد.روش بررسی: تعداد 150 نمونه بیماران مبتلا به كاندیدیازیس بر روی دو محیط مورد مطالعه كشت داده و همچنین مخمرهای جداشده با استفاده از كیت Api به عنوان روش استاندارد تعیین گونه شدند تا كارآیی این دو محیط با هم مقایسه شود. از آزمون ارزیابی تستهای آزمایشگاهی (حساسیت و وی‍ژگی) برای مقایسه نتایج استفاده شد.یافته ها: با استفاده از محیط كشت های جدید مانند Candida ID agar و CHROM agar Candida امكان تشخیص سریع غالب گونه های كاندیدا و خصوصا كاندیدا آلبیكنس در ظرف 24 ساعت پس از كشت نمونه فراهم شد.نتیجه گیری: در مطالعه حاضر، محیط Candida ID agar حساسیت 96.4% داشت كه خیلی بیشتر از محیط كشت CHROM agar Candida با حساسیت 51% در تشخیص افتراقی مخمرها خصوصا گونه كاندیدا آلبیكنس بود.
كلید واژه: کاندیدا آلبیکنس، Candida ID agar ،CHROM agar Candida ، گونه های کاندیدا، محیط کشت

توضیحات بیشتر