فایل ورد مقايسه ويرولانس جدايه هاي ساپروفيت و پاتوژن كانديدا آلبيكنس با استفاده از مدل كانديديازيس سيستميك موشي

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه ويرولانس جدايه هاي ساپروفيت و پاتوژن كانديدا آلبيكنس با استفاده از مدل كانديديازيس سيستميك موشي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه ويرولانس جدايه هاي ساپروفيت و پاتوژن كانديدا آلبيكنس با استفاده از مدل كانديديازيس سيستميك موشي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه ويرولانس جدايه هاي ساپروفيت و پاتوژن كانديدا آلبيكنس با استفاده از مدل كانديديازيس سيستميك موشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه ويرولانس جدايه هاي ساپروفيت و پاتوژن كانديدا آلبيكنس با استفاده از مدل كانديديازيس سيستميك موشي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي كوثر

تعداد صفحات :8

هدف: در برخی از مطالعات برای بررسی فاكتورهای ویرولانس كاندیدا آلبیكنس جدایه های بیماران را به عنوان ویرولنت و جدایه های به دست آمده از حاملین سالم را غیر ویرولنت در نظر گرفته اند. هدف این مطالعه آن بود تا صحت این فرض را با استفاده از مدل ایجاد كاندیدیازیس سیستمیك در موش بررسی نماید.روش بررسی: ایزوله های كاندیدا آلبیكنس از میزبان های بیمار یا حاملین سالم جداسازی شد. سوسپانسیونی از بلاستوكونیدی های هر ایزوله حاوی تعداد 106 سلول از طریق سیاهرگ دمی به گروه های ده تایی موش BALB/c تزریق و زمان مرگ و میر موش های هر گروه ثبت شد. سپس توزیع زمان بقای موش ها با استفاده از روش آماری Life table تعیین و نتایج با استفاده از آزمون Log Rank آنالیز شد.یافته ها: ایزوله های كاندیدا آلبیكنس از نظر قدرت بیماری زایی اختلافات قابل توجهی با یكدیگر نشان دادند به طوری كه میانگین زمان بقای موش های دریافت كننده آنها از 5 تا 26.2 روز به ترتیب برای پر حدت ترین و كم حدت ترین ایزوله متغیر بود. میانگین زمان بقای موش های دریافت كننده جدایه های بیماران 1.1± 13.7روز و میانگین زمان بقای موش های دریافت كننده جدایه های حاملین سالم 1.2± 12.4روز بود و ایزوله های دارای ویرولانس زیاد و نیز ایزوله های دارای ویرولانس كم هر دو در بین مخمرهای جدا شده از میزبان های بیمار یا جدا شده از میزبان های سالم وجود داشت.نتیجه گیری: نتیجه آن كه بیمار یا سالم بودن میزبان، ویرولانس ایزوله های كاندیداآلبیكنس را پیشگویی نمی كند و این فرض كه ایزوله های بیماران نسبت به ایزوله های ناقلین سالم، ویرولانس بالاتری دارند نباید مبنای انتخاب ایزوله های ویرولنت و به كار بردن آنها در مطالعات قرار گیرد.
كلید واژه: کاندیدا آلبیکنس، ویرولانس، میزبان، کاندیدیازیس

توضیحات بیشتر