فایل ورد مقايسه غلظت هاي آزاد و تام فني توئين تزريقي و ارتباط آن با سطح سرمي آلبومين در بيماران دچار تروماي سر

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه غلظت هاي آزاد و تام فني توئين تزريقي و ارتباط آن با سطح سرمي آلبومين در بيماران دچار تروماي سر دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه غلظت هاي آزاد و تام فني توئين تزريقي و ارتباط آن با سطح سرمي آلبومين در بيماران دچار تروماي سر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه غلظت هاي آزاد و تام فني توئين تزريقي و ارتباط آن با سطح سرمي آلبومين در بيماران دچار تروماي سر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه غلظت هاي آزاد و تام فني توئين تزريقي و ارتباط آن با سطح سرمي آلبومين در بيماران دچار تروماي سر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي كوثر

تعداد صفحات :8

هدف: فایل ورد مقايسه غلظت هاي آزاد و تام فني توئين تزريقي و ارتباط آن با سطح سرمي آلبومين در بيماران دچار تروماي سر جهت تدوین الگوی منطقی تجویز فنی توئین در بیماران.روش بررسی: ده بیمار بزرگسال دچار ترومای سر بستری در بخش مراقبتهای ویژه كه به عنوان درمان پروفیلاكسی تشنج فنی توئین دریافت می كردند، مورد مطالعه قرار گرفته، سطح غلظت آزاد و غلظت تام فنی توئین و همچنین غلظت آلبومین همزمان آنها اندازه گیری شد.یافته ها: غلظت سرمی فنی توئین اندازه گیری شده به وسیله HPLC و FPIA تفاوت معنی داری نشان نداد. این در حالی است كه همبستگی معكوس قابل توجهی بین سطح آزاد فنی توئین سرمی و غلظت آلبومین سرمی وجود داشت (r2=0.85). همچنین بین سطح تام فنی توئین در بیماران و غلظت فنی توئین محاسبه شده بر اساس سطح سرمی آلبومین اختلاف معنی داری وجود داشت(p<0.05) .نتیجه گیری: به نظر می رسد پایش سطح سرمی فنی توئین در بیماران با ترومای سر بهتر است بر مبنای جز فعال دارو (كسر آزاد فنی توئین) و نه كسر تام دارو انجام شود.
كلید واژه: غلظت آزاد، فنی توئین، آلبومین، ترومای سر

توضیحات بیشتر