فایل ورد بررسي عملکرد بيمه فراورده هاي کشاورزي در ايران: مطالعه موردي گندم کاران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عملکرد بيمه فراورده هاي کشاورزي در ايران: مطالعه موردي گندم کاران دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عملکرد بيمه فراورده هاي کشاورزي در ايران: مطالعه موردي گندم کاران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عملکرد بيمه فراورده هاي کشاورزي در ايران: مطالعه موردي گندم کاران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عملکرد بيمه فراورده هاي کشاورزي در ايران: مطالعه موردي گندم کاران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :14

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر بیمه فراورده های کشاورزی بر کارایی فنی و ریسک گریزی کشاورزان بود. داده های مورد نیاز از پرسش نامه های موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی برگرفته شد. کارایی فنی و روحیه کشاورزان در برخورد با مخاطرات، در شرایط بهره مندی و عدم بهره مندی از بیمه، برای گروه های «بیمه شده» و «بیمه نشده» مناطق مورد بررسی، به ترتیب، با برخورداری از تابع تولید مرزی تصادفی و روش معادل قطعی محتمل برابر محاسبه شد.نتایج این پژوهش نشان داد که تاثیر بیمه بر کارایی فنی کشاورزان سه منطقه از مناطق آب و هوایی مورد بررسی مثبت، و از نظر آماری معنی دار است. برآورد درجه ریسک گریزی کشاورزان نمونه گویای این بود که به طور کلی، بیمه بر نحوه نگرش کشاورزان به مخاطره تاثیر گذاشته و موجب کاهش آن شده است. با این حال، این تاثیر از نظر آماری تنها در دو منطقه آب و هوایی معنی دار است.
كلید واژه: بیمه فراورده های کشاورزی، کارایی فنی، ریسک گریزی، ریسک

توضیحات بیشتر