فایل ورد توليد کلون هاي عاري از ويروس ارقام نارنگي ساتسوما از تخمک هاي نابارور

لینک دانلود

 فایل ورد توليد کلون هاي عاري از ويروس ارقام نارنگي ساتسوما از تخمک هاي نابارور دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد توليد کلون هاي عاري از ويروس ارقام نارنگي ساتسوما از تخمک هاي نابارور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد توليد کلون هاي عاري از ويروس ارقام نارنگي ساتسوما از تخمک هاي نابارور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد توليد کلون هاي عاري از ويروس ارقام نارنگي ساتسوما از تخمک هاي نابارور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :13

برای تهیه گیاهان عاری از بیماری ویروسی تریستزا، از ارقام نارنگی ساتسوما (ایشی کاوا، سوجی یاما و میوگاوا)، تخمک های نابارور از گیاهان مشکوک به بیماری، از باغ مهدشت ساری، روی چهار محیط غذایی مختلف کشت شد.جنین زایی از بافت نوسلوس تخمک ها از دو رقم ایشی کاوا و سوجی یاما، روی محیط کشت MS به ترتیب برابر 31% و 25%، و روی محیط کشت MT از رقم ایشی کاوا 40.5% بود. تخمک های بارور نشده رقم میوگاوا روی محیط های کشت به کار رفته جنین زایی نداشتند. نمو جنین های نوسلار ایشی کاوا و سوجی یاما روی محیط کشت MT+GA3+ME به ترتیب 83% و 95% بود. در محیط کشت MT+GA3+ADE+ME، تمایز جنین ها، تولید برگ و تشکیل گیاهچه دیده شد. رشد گیاهچه ها از مرحله دو برگی، در شدت نور 1500 لوکس دو برابر رشد آن در شدت 800 لوکس بود. با آزمون پیوند جوانه های ارقام سوجی یاما و ایشی کاوا روی نهال های حساس و عاری از ویروس کی لایم، علایمی دال بر آلودگی به بیماری تریستزا در گیاهان پیوندی مشاهده نگردید.
كلید واژه: بیماری تریستزا، نارنگی ساتسوما، تخمک های نابارور، جنین زایی، نوسلار

توضیحات بیشتر