فایل ورد اثر روش هاي خاک ورزي بر ويژگي هاي فيزيکي خاک و حرکت بروميد

لینک دانلود

 فایل ورد اثر روش هاي خاک ورزي بر ويژگي هاي فيزيکي خاک و حرکت بروميد دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر روش هاي خاک ورزي بر ويژگي هاي فيزيکي خاک و حرکت بروميد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر روش هاي خاک ورزي بر ويژگي هاي فيزيکي خاک و حرکت بروميد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر روش هاي خاک ورزي بر ويژگي هاي فيزيکي خاک و حرکت بروميد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :18

اثر روش های خاک ورزی مرسوم (CT) و بدون خاک ورزی (NT) بر ویژگی های فیزیکی خاک و حرکت برومید، در دو مزرعه در ایالت کارولینای شمالی (مزرعه اول با خاک لوم شنی تیپیک پیل یودالتز؛ مزرعه دوم با خاک لوم رسی شنی تیپیک کانهاپل یودالتز) بررسی گردید. گیاه کاشته شده، سویا (واریته آسگرو 6297) بود. در سه موقعیت مکانی شامل ردیف گیاه (R)، ردیف رفت و آمد (T) و ردیف بدون رفت و آمد (N)، جرم مخصوص ظاهری (BD)، تخلخل کل (TP)، تخلخل درشت (MP) و هدایت هیدرولیکی اشباع (KS) خاک قبل از کاشت گیاه اندازه گیری شد. برای بررسی آب شویی املاح، از برومید پتاسیم (KBr) استفاده گردید. به وسیله دستگاه باران ساز، باران مصنوعی با شدت 1.27 و 5.08 سانتی متر در ساعت به مدت نیم ساعت روی کرت های (1m2) تیمار شده با KBr باریده شد. برای تعیین میزان آب شویی Br در خاک، دو روز پس از اولین و دومین باران مصنوعی با فاصله زمانی یک هفته، و در پایان فصل نمونه های خاک از اعماق مختلف گرفته شد.روش خاک ورزی و موقعیت مکانی در هر دو مزرعه، بر ویژگی های فیزیکی خاک تاثیر معنی داری گذاشت. BD در روش NT بیش از روش CT، و در ردیف T بیشتر از ردیف R و N بود. در هر دو مزرعه، TPدر روشNT کمتر از روش CT بود. افزایش معنی دار MP در روش NT نسبت به روش CT در مزرعه اول، بیانگر اثر مفید روش NT در بهبود ساختمان خاک های سبک است، ولی در مزرعه دوم (خاک سنگین) روند بر عکس بود. هر چند روند تغییرات Ks مانند MP بود، ولی به دلیل ضریب تغییرات زیاد Ks، میان دو روش خاک ورزی در مورد این ویژگی فیزیکی، اختلاف آماری مشاهده نشد. بیشترین اثر تیمارها بر حرکت برومید، در عمق 0-25 سانتی متر دیده شد. در هر دو مزرعه، در اولین و دومین نمونه برداری، غلظت برومید در عمق های بالایی خاک، در روش CT بیشتر از NT بود، که بیانگر جابه جایی بیشتر Br در روش NT به اعماق پایین خاک می باشد. شدت بارندگی اثر معنی داری بر جابه جایی Br در خاک داشت، و در بارندگی با شدت 5.08 سانتی متر در ساعت، نسبت به 1.27 سانتی متر در ساعت، مقادیر بیشتری Br به عمق خاک انتقال یافت. در پایان فصل رشد، تفاوت معنی دار در جابه جایی Brبین دو روش وجود نداشت، ولی کاهش Br در تمام عمق ها نسبت به گذشته، گویای انتقال Br به عمق های پایین تر خاک (120cm) است. در مزرعه اول، به علت بافت سبک و هدایت هیدرولیکی بیشتر خاک، Br به عمق های پایین تر خاک انتقال یافت.
كلید واژه: خاک ورزی، بدون خاک ورزی، هدایت هیدرولیکی، جرم مخصوص ظاهری، تخلخل، حرکت برومید، شدت بارندگی

توضیحات بیشتر