فایل ورد وضعيت کادميم در زمين هاي تحت کشت نيشکر در خوزستان

لینک دانلود

 فایل ورد وضعيت کادميم در زمين هاي تحت کشت نيشکر در خوزستان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد وضعيت کادميم در زمين هاي تحت کشت نيشکر در خوزستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد وضعيت کادميم در زمين هاي تحت کشت نيشکر در خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد وضعيت کادميم در زمين هاي تحت کشت نيشکر در خوزستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :12

کاربرد کودهای شیمیایی، بقایای گیاهی و لجن فاضلاب از جمله مواردی است که باعث تجمع کادمیم در خاک و گیاه می گردد. در استان خوزستان و در اراضی زیر کشت نیشکر، میانگین کود مصرفی شامل 400 کیلوگرم دی آمونیوم فسفات و همین میزان اوره می باشد. از چهار کشت و صنعت هفت تپه، کارون، شعیبیه و غزالی، با سابقه کشت 36، 20، 2، و 1 سال، تعداد 101 نمونه خاک از عمق صفر تا 30 سانتی متری برداشت گردید. نمونه های خاک از این ایستگاه ها، به تفکیک از کف جوی، روی پشته و خاک های کشت نشده و مجاور، به فاصله تقریبی 100 متر برداشت، و غلظت کادمیم، کلر، قابلیت هدایت الکتریکی، درصد رس و مواد آلی اندازه گیری گردید.نتایج به دست آمده نشان می دهد که با افزایش کلر، درصد رس و ماده آلی، میزان تجمع کادمیم در خاک افزایش می یابد. میزان این عنصر در جوی حداقل، و در کنترل (کشت نشده) حداکثر می باشد. هم چنین، نتایج نشان داد که غلظت این عنصر در خاک هفت تپه 0.02 میلی گرم در کیلوگرم و در کارون 0.03 میلی گرم در کیلوگرم کاهش داشته است.
كلید واژه: رس، ماده آلی، قابلیت هدایت الکتریکی، کودهای فسفره

توضیحات بیشتر