فایل ورد اثر سطوح مختلف مس و ويتامين C افزون بر نياز غذايي، بر ميزان کلسترول و ديگر اجزاي سرم خون و تلفات جوجه هاي گوشتي

لینک دانلود

 فایل ورد اثر سطوح مختلف مس و ويتامين C افزون بر نياز غذايي، بر ميزان کلسترول و ديگر اجزاي سرم خون و تلفات جوجه هاي گوشتي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر سطوح مختلف مس و ويتامين C افزون بر نياز غذايي، بر ميزان کلسترول و ديگر اجزاي سرم خون و تلفات جوجه هاي گوشتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر سطوح مختلف مس و ويتامين C افزون بر نياز غذايي، بر ميزان کلسترول و ديگر اجزاي سرم خون و تلفات جوجه هاي گوشتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر سطوح مختلف مس و ويتامين C افزون بر نياز غذايي، بر ميزان کلسترول و ديگر اجزاي سرم خون و تلفات جوجه هاي گوشتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :10

در این آزمایش، اثر سطوح مختلف صفر، 100 و 200 میلی گرم در کیلوگرم مس و صفر، 400 و 800 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین C افزون بر نیاز غذایی، بر میزان کلسترول و دیگر اجزای سرم خون 360 قطعه جوجه گوشتی نژاد هیبرید، در یک طرح بلوک کامل تصادفی به صورت فاکتوریل 3 ´ 3 و در چهار تکرار 10 قطعه ای به مدت 56 روز مورد بررسی قرار گرفت. در سن 56 روزگی، از هر واحد آزمایشی یک نمونه از هر جنس بر پایه میانگین وزن گروه انتخاب، و در هنگام کشتار، نمونه های خون جمع آوری گردید. پس از جداسازی سرم از خون، اجزای چربی (کلسترول، تری گلیسرید و HDL)، مس و ویتامین C سرم اندازه گیری شد.نتایج نشان داد که غلظت مس، ویتامین C، کلسترول، LDL و HDL سرم خون به گونه معنی داری (P<0.05) تحت تاثیر مصرف ویتامین C و مس جیره قرار گرفت. این تاثیر باعث کاهش کلسترول و افزایش HDL گردید. LDL سرم به گونه معنی داری (P<0.05) با افزایش ویتامین C و مس کاهش یافت. مقادیر هماتوکریت و درصد تلفات در تیمارهای گوناگون از سطوح مختلف مکمل مس و ویتامین C تاثیر نپذیرفت، هر چند که میانگین تلفات در گروه هایی که مس و ویتامین C دریافت کرده بودند، کمتر از گروه شاهد بود.
كلید واژه: مس، ویتامین C، کلسترول، سرم خون

توضیحات بیشتر