فایل ورد بررسي تاثير سطوح مختلف کلسيم و ويتامين D3 بر صفات کيفي پوسته تخم مرغ

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير سطوح مختلف کلسيم و ويتامين D3 بر صفات کيفي پوسته تخم مرغ دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير سطوح مختلف کلسيم و ويتامين D3 بر صفات کيفي پوسته تخم مرغ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير سطوح مختلف کلسيم و ويتامين D3 بر صفات کيفي پوسته تخم مرغ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير سطوح مختلف کلسيم و ويتامين D3 بر صفات کيفي پوسته تخم مرغ :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :12

این آزمایش به منظور بررسی اثر پنج سطح 3.06، 3.23، 3.4، 3.57 و 3.74 درصد کلسیم و سطح 2000، 2200 و 2400 واحد بین المللی ویتامین D3 در کیلوگرم جیره، بر صفات کیفی پوسته تخم مرغ به اجرا درآمد. آزمایش در یک طرح کاملا تصادفی، در چارچوب آزمایش فاکتوریل 3 ´ 5، که جمعا 15 تیمار آزمایشی را تشکیل دادند، صورت گرفت. تعداد 240 قطعه مرغ 26 هفته ای لگهورن سفید از سویه های لاین W36 به 60 واحد آزمایشی تقسیم شدند، به طوری که هر تیمار چهار تکرار داشت. مدت آزمایش 90 روز بود. در پایان آزمایش مرغ ها 38 هفته سن داشتند.نتایج نشان داد که افزایش کلسیم جیره سبب افزایش معنی داری (P<0.05) در مقاومت پوسته، ضخامت پوسته و درصد پوسته شد. در سطح 3.06درصد کلسیم، کلسیم پوسته به طور معنی داری (P<0.05) افزایش یافت، اما کلسیم جیره اثر معنی داری بر درصد خاکستر پوسته نداشت. ویتامین D3اثر معنی داری بر درصد خاکستر و کلسیم پوسته نداشت، اما مقاومت پوسته، ضخامت و درصد پوسته به طور معنی داری (P<0.05) با سطح 2400 واحد بین المللی در کیلوگرم جیره افزایش یافتند. مقدار کلسیم پلاسما به طور معنی داری (P<0.05) با افزایش ویتامین D3 افزایش نشان داد. اثر متقابل کلسیم و ویتامین D3 بر مقاومت پوسته، ضخامت پوسته، درصد پوسته و کلسیم پلاسما معنی دار بود (P<0.05). هم بستگی معیارهای کیفی پوسته و معیارهای خون نیز با کلسیم و ویتامین D3 جیره معنی دار بود (P<0.05).
كلید واژه: کلسیم، ویتامین D3، کیفیت پوسته

توضیحات بیشتر