فایل ورد نحوه و ميزان زيان کرم ساقه خوار Sesamia cretica به نيشکر در منطقه خوزستان

لینک دانلود

 فایل ورد نحوه و ميزان زيان کرم ساقه خوار Sesamia cretica به نيشکر در منطقه خوزستان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نحوه و ميزان زيان کرم ساقه خوار Sesamia cretica به نيشکر در منطقه خوزستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نحوه و ميزان زيان کرم ساقه خوار Sesamia cretica به نيشکر در منطقه خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نحوه و ميزان زيان کرم ساقه خوار Sesamia cretica به نيشکر در منطقه خوزستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :13

بررسی های مزرعه ای روی نحوه زیان رسانی گونه Sesamia cretica Led. (Lepidoptera: Noctuidae) و تاثیر آن در میزان کاهش محصول، در دو کولتیوار عمده و فراوان نیشکر منطقه، یعنی NCo 310,CP57-614، طی سال های 78-1377 در جنوب خوزستان انجام شد.میانگین درصد گره و میان گره های آلوده (سوراخ شده توسط لارو آفت) در کولتیوار (%30.7) CP 57-614 بیشتر از کولتیوار (%11.2) NCo 310 بود. میزان شکر حاصل از هر تن نی در کولتیوار NCo 310 (132 کیلوگرم) بیشتر از کولتیوار CP57-614 (110 کیلوگرم) برآورد گردید. بر این پایه، در ازای هر 1% ساقه های سوراخ شده و پوسیده ناشی از زیان آفت، شکر حاصل حدود 0.11 تن در هکتار کاهش می یابد. تاثیر غیرمستقیم زیان آفت بر دیگر عناصر شیره خام نیشکر نیز بحث شده است.
كلید واژه: کرم ساقه خوار نیشکر، شیره خام نیشکر، ارزیابی کاهش محصول

توضیحات بیشتر