فایل ورد بررسي مقدماتي گياهان آوندي و جانوران مهره دار پناهگاه حيات وحش موته در استان اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مقدماتي گياهان آوندي و جانوران مهره دار پناهگاه حيات وحش موته در استان اصفهان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مقدماتي گياهان آوندي و جانوران مهره دار پناهگاه حيات وحش موته در استان اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مقدماتي گياهان آوندي و جانوران مهره دار پناهگاه حيات وحش موته در استان اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مقدماتي گياهان آوندي و جانوران مهره دار پناهگاه حيات وحش موته در استان اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :18

پناهگاه حیات وحش موته با مساحت حدود 220000 هکتار در 95 کیلومتری شمال شهر اصفهان قرار دارد. در این پناهگاه، تعداد 511 گونه گیاه آوندی متعلق به 284 جنس و 59 تیره، و 118 گونه جانور مهره دار متعلق به 85 جنس و 38 تیره یافت می شود. گونه های گیاهی نادر منطقه، بر پایه آخرین طبقه بندی IUCN، و با توجه به معیارهای مهم در دو رسته گونه های در معرض خطر انقراض، شامل:Astragalus chaetopodus Bunge., Astragalus eirostomus Bornm., Astragalus indistinctus Podl. and Maassoumi, Cousinia phyllocephala Bornm. and Gauba, Cousinia rhaphiocephala Rech. f., Cousinia straussi Hausskn. and C. Winkl., Ferula kashanica, Rech. f., Onobrychis psoraleifolia Boiss. var. psoraleifolia and var. pleiophylla Bornm.و هم چنین گونه های آسیب پذیر، شامل:Bunium caroides (Boiss.) Hausskn. ex Bornm., Dielsiocharis kotschyi (Boiss.) O. E. Schultz, Dionysia caespitosa (Duby) Boiss., Dorema amimoniacum D. Don., Dorema aucheri Boiss., Dracocephalum kotschyi Boiss., Echinophora platyloba DC., Hymenocrater bituminosus Fisch. and C. A. Mey., Pimpinella deverroides (Boiss.) Boiss., Prangos cheilanthifolia Boiss., Thymus daenensis Celak subsp. daenensisشناسایی شده اند.از سوی دیگر، گونه های جانوری نادر منطقه نیز در چهار رسته گونه های به شدت در خط انقراض، شامل:Jaculus blanfordi Murray،F. caracal Schreber, Felis silvestris Schreber (از پستانداران)؛ F. peregrinus, F. cherrug, Falco pelegrinoides, Gypaetus barbatus (از پرندگان)؛ در معرض خطر انقراض، شامل: Ochotona rufescens Gray, Vulpes cana Blanford (از پستانداران)؛ Chlamydotis undulata, F. columbarius, Falco naumanni (از پرندگان)؛ Varanus griseus (از خزندگان)؛ آسیب پذیر، شامل: Hyaena hyaena Linnaeus, Meles meles Linnaeus, Canis lupus Linnaeus, Gazella subgutturosa Guldensteadt (از پستانداران)؛ Aquila chrysaetos (از پرندگان)؛ و سرانجام گونه های وابسته به حفاظت، شامل: Panthera pardus Linnaeus, Capra aegagrus Elxleben, Ovis orientalis Linnaeus (از پستانداران)؛ و Ammoperdix griseogularis (از پرندگان) می باشند.در پایان نتایج حاصل از این بررسی با نتایج بررسی های انجام شده در برخی از مناطق حفاظت شده کشور مقایسه شده است.
كلید واژه: گیاهان آوندی، جانوران مهره دار، گونه های نادر، پناهگاه حیات وحش موته، استان اصفهان

توضیحات بیشتر